Küresel anlamda bir dünya sağlık sorunu olarak ortaya çıkan Coronavirüs/Covid 19, kısa süre içerisinde sağlık sorunu olmaktan çıkmış, aynı zamanda siyasi ve ekonomik bir sorun halini almıştır. Böylelikle dünyanın tamamında ve insanların hepsinde ve hayatın her alanında tek gündem Corona olmuştur. Bu duruma tarihçi bakış açısıyla bakıldığında şöyle bir değerlendirme ortaya çıkmaktadır.
Çin’in Whan kentinde ortaya çıkan bir canlı mikroorganizma türü bütün dünyayı hakimiyeti altına alıp, dünyanın her karışına kendi egemenliğini yerleştirmek ve kendi bayrağını bütün dünyada dalgalandırmak için bütün insanlığa başkaldırmıştır. Bunu yaparken tarihten gelen insanlığın hakimiyet anlayışı yöntemini kullanmış, bütün ülkeleri; tehdit ederek, istila ederek, itaat etmeyen insanları öldürerek, itaat eden insanların tamamını da kendi iradeleri ile kendi evlerinde esir ederek egemenliği altına almayı başarmıştır.
Corona dünya imparatorluğu hakimiyetini önce her beldeye casuslarını sonra da akıncı birliklerini göndererek aşama aşama başlatmıştır. Yeryüzündeki her ülkeye sızdırdığı bu öncü güçlerin kısa sürede halktan destek alarak örgütlenmesi sonucu her büyük devletin en büyük şehirlerini ele geçirerek süreci hızlandırmıştır. En büyük savaş startejisi ulaşım ve toplu yaşam alanlarındaki sosyal mesafe zaafını yönetmek olmuştur.
Corona üzerinden dünya imparatoru olmak için tarih boyunca haksız yere bir çok yurdu, devleti ve toplumu yağmalayıp kendi egemenliğini bütün dünyaya tahakküm etmeye çalışan, imparatorların, sultanların, hanların, kralların ne yaptıkları ve nasıl yaptıklarını sanırım yerin ve göğün ve her ikisi arasındaki herşeyin sahibi Rabbülalemin bütün insanlığa bir ibret olarak hemde görünmez bir canlı türüyle göstermektedir.
Kralların dünyanın her ülkesinde kendi bayrağını dalgalandırma arzusunu ilk olarak Corona gerçekleştirmiştir. Şu an bütün dünya ülkelerinde Corana’nın bayrağı dalgalanmaktadır.
Bütün dünya yalnızca Corona’yı konuşmaktadır. Coronaca şu an dünyada en yaygın ve en çok konuşulan dildir.
Bütün dünyanın ekonomisini ve para değerini Corona belirlemektedir. Yeni küresel para bir yüzü Corona damgalı yerel paralardır. Paraların değerini kullanılan yerlerdeki maske, tulum, eldiven, dezenfektan, ekmek, su rezervi belirlemektedir.
Bütün toplu ibadetleri askıya alan Corona, kamusal alanda hiç bir inanç ve ibadet şeklini tanımadığını, her bireyin ancak rehin olduğu kendi evinde ibadetlerini yapabileceğini emretmiştir.
Corona kamusal alanda tek tip bir kıyafete izin vermektedir. Kimsenin elini yüzünü görmek istemeyen Corona herkesin yüzünde maske, ellerinde eldiven, üstünde tulum olmasını emretmektedir. Böylece her bireyin elinden, belinden ve dilinden toplumun emin olmasını sağlayacak olan Corona, bu kurala uymayanları hayatlarıyla tehdit etti. İhmalin boyutuna göre cezalandırma bütün aile bireylerini de kapsayabilir.
Solunum yoluyla herkesi tehdit eden Corana, muhaberat aracılığıyla insanlara bir nefes uzaklığında olduğunu hatırlatarak, kimsenin dışarda birbirine yaklaşmamasını ve birbiriyle konuşmamasını emretmektedir. Ana dil yasağını da içeren bu yasaklarda herkesin evinde yalnızca kendi annesiyle ve ailesiyle konuşmasına izin verilmektedir, kamusal alanda kimse kendi annesinin diliyle başka bir anneyle konuşmayacak, aile dışı konuşmalara izin verilmeyecektir. Bu durum Corona İmparatorluğu düzenini yıkmaya teşebbüs olarak, bir örgüt faaliyeti olarak algılanacaktır.
Farklı ırkları, milletleri ve dilleri kabul etmeyen Corona, bu saatten sonra dünyada yalnızca iki milletin olduğunu, Corona olanlar ve Corona olmak için bekleyenler dışında hiç bir milleti tanımadığını beyan etmiştir.
Corona yaklaşık 200 yıldır dinler ile yarış halinde olan bilimi çaresiz bırakarak kendisine en kısa sürede bir din bulmasını emretmiş, yer yüzünde inançsız hiç bir toplumun olmadığını/olamayacağını bir daha da kimseyi ilmiyle dinden çıkartmaya teşvik etmeyeceğini ve her şeyin bilim olmadığını anlatmıştır. Bu bağlamda Corona İmparatorluğuna boyun eğen bilimin, çaresizliğini din görevlileri üzerinden aklamaya çalışması anlamsızdır. Yer yüzünde bütün dünyayı ele geçiren ilk imparatorluk olan. Corona, dini ve bilimi hiç kullanmadan dünya egemenliğini elde etmiştir. Bu dünya hayatında bir ilktir.