Geç Kalmış Göçmen Kuşun Telaşıdır Yüreğim !!!

bir yanım sus pus olmuş soluk bir sonbahar bir yanım çığlık çığlığa mavi bir liman geç açmış çiçeğin bahara yalnızlığıdır özlemim gardaki son yolcunun gölgesidir silüetim ve nasibi kanatlarının üzerinde geç kalmış göçmen kuşun telaşıdır yüreğim kısmetse alır giderim, değilse bilir giderim ben payıma düşeni… anladım; ölmekle ölünmezmiş, varolmak yetmezmiş …

Devamını Oku

Sultana Nasihat

Devlet Adamlarına nasihat eskiden önemli bir ilim idi. Şimdilerde devlet adamları nasihat kabul etmemekteler, onlara göre herşeyi en iyi onlar bilir, bundan sebepte halk onları devletin başına getirmiştir. Oysa yanıldıklarını tarih bize çok net hatırlatmaktadır. Bir ülkede bir kişi nasihat alacaksa o ilk kişi devletin başına geçecek kişi olmalıdır. Alacağı …

Devamını Oku

Diyanet Merkezli Tarihi Bir Analiz

Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 tarihinde kurulmuştur. Peki bu tarihte ne oldu da Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu? Neyin yerine kuruldu? Niçin kuruldu? Bu tarihte Hilâfet kaldırıldı, Şer’iye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı, medreseler kapatıldı, Tevhidi Tedrisat Kanunu ile  eğitim ve öğretim birleştirildi ve daha sonra kapatılacak olan Tekke ve Zaviyeler …

Devamını Oku

Veda Hutbesi

                          VEDA HUTBESİ                                   (9 Zilhicce l0 H./8 Mart 632 M. Cuma) Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) Vedâ haccında, 9 Zilhicce Cuma günü …

Devamını Oku

XVIII.YY’Da Gaziantep’in Sosyo-Ekonomik Durumu

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI     XVIII.YY’DA GAZİANTEP’İN SOSYO-EKONOMİK DURUMU   HAZIRLAYAN MEHMET KARASAKAL       AKADEMİK DANIŞMAN YAR.DOÇ.DR.SÜLEYMAN ÜNÜVAR       GAZİANTEP 2009   ÖZ Ayıntab, kuzeyinde kendisinin de 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar idarî olarak bağlı bulunduğu Maraş (Dulkadır = …

Devamını Oku

Oğuz Boyları

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI     OĞUZ BOYLARI HAZIRLAYAN  MEHMET KARASAKAL GAZİANTEP 2010       İÇİNDEKİLER 1.Toplum Tipolojisi Dikotomik Yapı…..…………………………………………1 2.Türklerde Dikotomik Yapı…………….………………………………………..3 3.Boy Teşkilatı…………………………………………………………………….9 4.Oğuz Boyları……………………………………………………………………12 Sonuç……………………………………………………………………………..18 6.Kaynakça………………………………………………………………………………………………19 GİRİŞ 1.Toplum Tipolojisi Dikotomik Yapı Sosyal yapı analizlerinde bazı sosyologlar sosyal yapıya dikotomik (ikili …

Devamını Oku

Özgecan

Aklımız yettikden sonra dünyada en sevdiğimiz varlıklarımızdır annelerimiz, hatta beraber büyüme şansımız olduysa anneanne ve babaannelerimizde en çok sevdiklerimizdir. Dünyadaki hiçbir şeye değişmeyiz onların saçlarının bir telini, öyle olmasaydı Cennet gibi elde edilmesi çok zor olan bir ödül hiç annelerin ayağının altına serilir miydi. Zaman içerisinde büyürüz, büyürken bacılarımız var …

Devamını Oku

Hükümet / Devlet Paradoksunda Halk

Halk iradesi organize olarak hükümeti kurar. Hükümet zamanla Kurumlarını, Kurumlar zamanla Devleti kurar. Devlet zirvedir, ya da inişin ilk anıdır. Devlet kurulduğu gün döngü başlar, Halk, Hükümet ve Devlet üçlüsünde Halkı da Devleti de Hükümet temsil eder. Halk ile Devlet arasında Hükümet köprüdür, Hükümet ile Devlet arasında da Kurumlar köprüdür. …

Devamını Oku

Hanım Sahâbiler

Afra Hatun Aişe Binti Sad Âtike Binti Zeyd Berire Cemile Binti Sabit Esmâ bint-i Ebî Bekir Cemile Binti Übey Dürre Bint-i Ebi Leheb Esma Bint-i Amr Esma Bint-i Umeys Esma Binti Yezid  Fatima Bin Esed esma binti Fatime Binti Hattab Fatime Binti Kays Fatıma Binti Yeman Fürey’a Binti Mâlik Habibe …

Devamını Oku

Ehl-i Beyt

Ehl-i Beyt (Not: Detaylı Bilgi Almak İçin Lütfen İsimlerin Üzerine Tıklayınız.) Zeyneb (r.anha) Rukiyye (r.anha) Ümmü Gülsüm (r.anha) Fâtıma (r.anha) Hasan (r.a.) Hüseyin (r.a.) EZVÂC-I TÂHİRÂT ( PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V.’İN EŞLERİ Hatice bint-i Hüveylid (r.anha) Sevde bint-i Zem’a (r.anha) Âişe bint-i Ebî Bekir (r.anha) Hafsa bint-i Ömer (r.anha) Zeyneb bint-i …

Devamını Oku

Erkek Sahâbilerin Nişanları

Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı: Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB Resûlullahın okçusu: Sa d BİN EBU VAKKAS Cennetle müjdelenenlerden: ZÜBEYR BİN AVVÂM Peygamberimizin amcası: ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB Tefsîr âlimlerinin şâhı: ABDULLAH BİN ABBÂS Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî: ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS Uhud şehitlerinden: ABDULLAH BİN CAHŞ Meleklerin …

Devamını Oku

Uhud Şehitleri

  Kimi kaynaklarda 73, kimisinde 75-80, ancak ekseriyet Uhud’da 70 şehit olduğu kabul edilmiştir. Burdaki farklılık mükerrer yazılan isimlerden olabileceği gibi eksik de yazılmış olabilir, biz bundan sebeb hepsini kapsayacak şekliyle son isimden sonra bütün Uhud Şehidleri diye eklersek dualarımızda hepsini hatırlamış oluruz inşallah.Uhut meydanında Uhud’un şühedalarından üç yiğit yatar. …

Devamını Oku

Ashab-ı Bedir ve Bedir Şehitleri

13 Mart 624 Cuma günü (H.2/17 Ramazan) meydana gelen Bedir savaşında sahabe efendilerimizden altısı Muhacirler’den, sekizi de Ensar’dan olmak üzere toplam 14 tanesi şehit verildi. İlk listedeki Bedir Şehitleriyle birlikte ikinci listede de Bedir savaşına katılan sahabelerin tamamının isim listesi aşağıda  sıralanmıştır. Sahâbe efendilerimizden Allah C.C. razı olsun, onlara Allah …

Devamını Oku

Dört Abdullah

                Sahabe-i Kirâm içinde 200, başka bir rivayete göre 300 kadar Abdullah var­dır. Bunlardan dördü, “Dört Abdullah” manasına gelen “Abâdile-i Erbaa” ola­rak meşhurdur. Bun­lar: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zübeyr ve Abdullah bin Arar bin Âs’tır (r.a.). Peygamberimizin ahirete irtihâlinden sonra birçok meselenin çö­zümünde bu sahabilerin görüşlerine …

Devamını Oku