POPÜLER

XVIII.YY’Da Gaziantep’in Sosyo-Ekonomik Durumu

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI     XVIII.YY’DA GAZİANTEP’İN SOSYO-EKONOMİK DURUMU   HAZIRLAYAN MEHMET KARASAKAL       AKADEMİK DANIŞMAN YAR.DOÇ.DR.SÜLEYMAN ÜNÜVAR      

Oğuz Boyları

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI     OĞUZ BOYLARI HAZIRLAYAN  MEHMET KARASAKAL GAZİANTEP 2010       İÇİNDEKİLER 1.Toplum Tipolojisi Dikotomik Yapı…..…………………………………………1 2.Türklerde Dikotomik Yapı…………….………………………………………..3

Özgecan

Aklımız yettikden sonra dünyada en sevdiğimiz varlıklarımızdır annelerimiz, hatta beraber büyüme şansımız olduysa anneanne ve babaannelerimizde en çok sevdiklerimizdir. Dünyadaki hiçbir şeye değişmeyiz onların saçlarının bir telini, öyle olmasaydı Cennet

Hükümet / Devlet Paradoksunda Halk

Halk iradesi organize olarak hükümeti kurar. Hükümet zamanla Kurumlarını, Kurumlar zamanla Devleti kurar. Devlet zirvedir, ya da inişin ilk anıdır. Devlet kurulduğu gün döngü başlar, Halk, Hükümet ve Devlet üçlüsünde

Hanım Sahâbiler

Afra Hatun Aişe Binti Sad Âtike Binti Zeyd Berire Cemile Binti Sabit Esmâ bint-i Ebî Bekir Cemile Binti Übey Dürre Bint-i Ebi Leheb Esma Bint-i Amr Esma Bint-i Umeys Esma

Ehl-i Beyt

Ehl-i Beyt (Not: Detaylı Bilgi Almak İçin Lütfen İsimlerin Üzerine Tıklayınız.) Zeyneb (r.anha) Rukiyye (r.anha) Ümmü Gülsüm (r.anha) Fâtıma (r.anha) Hasan (r.a.) Hüseyin (r.a.) EZVÂC-I TÂHİRÂT ( PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V.’İN

Erkek Sahâbilerin Nişanları

Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı: Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB Resûlullahın okçusu: Sa d BİN EBU VAKKAS Cennetle müjdelenenlerden: ZÜBEYR BİN AVVÂM Peygamberimizin amcası: ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB Tefsîr âlimlerinin şâhı:

Uhud Şehitleri

  Kimi kaynaklarda 73, kimisinde 75-80, ancak ekseriyet Uhud’da 70 şehit olduğu kabul edilmiştir. Burdaki farklılık mükerrer yazılan isimlerden olabileceği gibi eksik de yazılmış olabilir, biz bundan sebeb hepsini kapsayacak

Ashab-ı Bedir ve Bedir Şehitleri

13 Mart 624 Cuma günü (H.2/17 Ramazan) meydana gelen Bedir savaşında sahabe efendilerimizden altısı Muhacirler’den, sekizi de Ensar’dan olmak üzere toplam 14 tanesi şehit verildi. İlk listedeki Bedir Şehitleriyle birlikte

Dört Abdullah

                Sahabe-i Kirâm içinde 200, başka bir rivayete göre 300 kadar Abdullah var­dır. Bunlardan dördü, “Dört Abdullah” manasına gelen “Abâdile-i Erbaa” ola­rak meşhurdur. Bun­lar: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer,

Fakih Olan Sahâbiler

                Arapça´yı iyi bilmeleri Hz.Peygamber´le beraberlikleri sayesinde Allah ve Resülü´nün maksadini cok iyi anlamalari sebebiyle sahabe neslinden müctehid fakihlerin sayisi bir hayli çoktur. Ancak kendilerinden hüküm ve fetva nakledilen müçtehitler

En Çok Hadis Rivayet Eden Sahâbiler

Ebû Hüreyre (r.a.) 5.374 ile en fazla kendisi hadis rivayet etmiştir. 800 kadar zat (ravi) de kendisinden hadis almıştır. Abdullah bin ömer (r.a) 2.630 hadis rivayetiyle ikinci sıradadır. Enes bin

Sahâbelerin Dereceleri ve Sahâbe Grupları

Bu konuya sahâbelerin sayısı kaçtır? Sahâbilerin kesin sayısı hakkında bilgi mevcutmudur? Sorularıyla ortalama sahâbe sayısı hakkında kısa bir bilgi verilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Öncelikle şunu hemen belirtelim sahâbelerin kesin sayısı hakkında