Home / İslâmi / Sahâbe

Sahâbe

Hanım Sahâbiler

Afra Hatun Aişe Binti Sad Âtike Binti Zeyd Berire Cemile Binti Sabit Esmâ bint-i Ebî Bekir Cemile Binti Übey Dürre Bint-i Ebi Leheb Esma Bint-i Amr Esma Bint-i Umeys Esma Binti Yezid  Fatima Bin Esed esma binti Fatime Binti Hattab Fatime Binti Kays Fatıma Binti Yeman Fürey’a Binti Mâlik Habibe …

Devamını Oku

Ehl-i Beyt

Ehl-i Beyt (Not: Detaylı Bilgi Almak İçin Lütfen İsimlerin Üzerine Tıklayınız.) Zeyneb (r.anha) Rukiyye (r.anha) Ümmü Gülsüm (r.anha) Fâtıma (r.anha) Hasan (r.a.) Hüseyin (r.a.) EZVÂC-I TÂHİRÂT ( PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V.’İN EŞLERİ Hatice bint-i Hüveylid (r.anha) Sevde bint-i Zem’a (r.anha) Âişe bint-i Ebî Bekir (r.anha) Hafsa bint-i Ömer (r.anha) Zeyneb bint-i …

Devamını Oku

Erkek Sahâbilerin Nişanları

Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı: Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB Resûlullahın okçusu: Sa d BİN EBU VAKKAS Cennetle müjdelenenlerden: ZÜBEYR BİN AVVÂM Peygamberimizin amcası: ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB Tefsîr âlimlerinin şâhı: ABDULLAH BİN ABBÂS Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî: ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS Uhud şehitlerinden: ABDULLAH BİN CAHŞ Meleklerin …

Devamını Oku

Uhud Şehitleri

  Kimi kaynaklarda 73, kimisinde 75-80, ancak ekseriyet Uhud’da 70 şehit olduğu kabul edilmiştir. Burdaki farklılık mükerrer yazılan isimlerden olabileceği gibi eksik de yazılmış olabilir, biz bundan sebeb hepsini kapsayacak şekliyle son isimden sonra bütün Uhud Şehidleri diye eklersek dualarımızda hepsini hatırlamış oluruz inşallah.Uhut meydanında Uhud’un şühedalarından üç yiğit yatar. …

Devamını Oku

Ashab-ı Bedir ve Bedir Şehitleri

13 Mart 624 Cuma günü (H.2/17 Ramazan) meydana gelen Bedir savaşında sahabe efendilerimizden altısı Muhacirler’den, sekizi de Ensar’dan olmak üzere toplam 14 tanesi şehit verildi. İlk listedeki Bedir Şehitleriyle birlikte ikinci listede de Bedir savaşına katılan sahabelerin tamamının isim listesi aşağıda  sıralanmıştır. Sahâbe efendilerimizden Allah C.C. razı olsun, onlara Allah …

Devamını Oku

Dört Abdullah

                Sahabe-i Kirâm içinde 200, başka bir rivayete göre 300 kadar Abdullah var­dır. Bunlardan dördü, “Dört Abdullah” manasına gelen “Abâdile-i Erbaa” ola­rak meşhurdur. Bun­lar: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zübeyr ve Abdullah bin Arar bin Âs’tır (r.a.). Peygamberimizin ahirete irtihâlinden sonra birçok meselenin çö­zümünde bu sahabilerin görüşlerine …

Devamını Oku

Fakih Olan Sahâbiler

                Arapça´yı iyi bilmeleri Hz.Peygamber´le beraberlikleri sayesinde Allah ve Resülü´nün maksadini cok iyi anlamalari sebebiyle sahabe neslinden müctehid fakihlerin sayisi bir hayli çoktur. Ancak kendilerinden hüküm ve fetva nakledilen müçtehitler sahabe sayısı 130 kadardır. Bunlardan yedi tanesinin fetvaları birer kitap olacak kadar çoktur. (Şamil İslam Ansiklopedisi Ct.2.Sf.139/Heyet)                 Ashab-i kiramın, …

Devamını Oku

En Çok Hadis Rivayet Eden Sahâbiler

Ebû Hüreyre (r.a.) 5.374 ile en fazla kendisi hadis rivayet etmiştir. 800 kadar zat (ravi) de kendisinden hadis almıştır. Abdullah bin ömer (r.a) 2.630 hadis rivayetiyle ikinci sıradadır. Enes bin Mâlik (r.a.) 2.286 hadis rivayet etmiştir. Âişe Validemiz (r.a.) 2.210 hadis rivayet etmiştir. Abdullah bin Abbas (r.a.) 1.660 hadis rivayet …

Devamını Oku

Sahâbelerin Dereceleri ve Sahâbe Grupları

Bu konuya sahâbelerin sayısı kaçtır? Sahâbilerin kesin sayısı hakkında bilgi mevcutmudur? Sorularıyla ortalama sahâbe sayısı hakkında kısa bir bilgi verilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Öncelikle şunu hemen belirtelim sahâbelerin kesin sayısı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Kayıt altına alınan eserlerden en önemli üç ünde; İbnü Abdi’l Berr ‘in eseri el-İstiab’ ta 3.500, …

Devamını Oku

Sahâbe Kimdir?

                (SÂHİB, SAHÂBÎ, SAHÂBE, ASHÂB, SAHABE-İ KİRÂM, ASHÂB-I GÜZÎN )           Bir kişi ile birlikte bulunmak, onunla dost ve arkadaş olmak anlamına gelen ’’ Sohbet ’’ kelimesinin kökünden gelen, türeyen çoğul  bir kelimedir ’’ Sahâbe ’’. Sahâbe’ nin tekili  ise ’’Sâhib ve Sahâbî ’’ dir. Yani Peygamber Efendimiz  S.A.S.’ i …

Devamını Oku