Kimi kaynaklarda 73, kimisinde 75-80, ancak ekseriyet Uhud’da 70 şehit olduğu kabul edilmiştir. Burdaki farklılık mükerrer yazılan isimlerden olabileceği gibi eksik de yazılmış olabilir, biz bundan sebeb hepsini kapsayacak şekliyle son isimden sonra bütün Uhud Şehidleri diye eklersek dualarımızda hepsini hatırlamış oluruz inşallah.Uhut meydanında Uhud’un şühedalarından üç yiğit yatar. Hz.Hamza, Hz. Abdullah bin Cahş ve Mus’âb bin Umeyr. Allah c.c. hepinizden razı olsun, sizi şefaatçi kıldığı zaman, şefaatçimiz olursunuz İnşaallah. Amin.

( Bu şehitlerimiz hakkında bilgi edinmek isteyenler için tafsiye: İkrami Berker, Uhud Şehidleri,  Basılmamış kitap, Fatih Camii  linkten ulaşabilirsiniz. )

 

 1. Vebi Seyyidinâ Hamza İbni Abdulmuttalib el-Muhâcirîyy (R.A.)
 2. Vebi Seyyidinâ Ebî Eymen Mevlâ Amr el-Ensariyy (R.A.)
 3. Vebi Seyyidinâ Ebî Hanne el-Ensariyy (R.A.)
 4. Vebi Seyyidinâ Ebî Suryan İbni el-Haria el-Ensariyy (R.A.)
 5. Vebi Seyyidinâ Ebî Hubeyre ibn-i el-Hâris el-Ensariyy (R.A.)
 6. Vebi Seyyidinâ Enes ibn-i Nadr el-Ensariyy (R.A.)
 7. Vebi Seyyidinâ Uyens ibn-i Katade el-Ensariyy (R.A.)
 8. Vebi Seyyidinâ Evs ibn-i el-Erkam el-Ensariyy (R.A.)
 9. Vebi Seyyidinâ Evs ibn-i Sabit el-Ensariyy (R.A.)
 10. Vebi Seyyidinâ İyas ibn-i Evs el-Ensariyy (R.A.)
 11. Vebi Seyyidinâ İyas ibn-i Adiyy el-Ensariyy (R.A.)
 12. Vebi Seyyidinâ Sabit ibn-i Amr el-Ensariyy (R.A.)
 13. Vebi Seyyidinâ Sabit ibn-i Vakş el-Ensariyy (R.A.)
 14. Vebi Seyyidinâ Sa’lebe ibn-i Sa’d el-Ensariyy (R.A.)
 15. Vebi Seyyidinâ Sakf ibn-i Ferve el-Ensariyy (R.A.)
 16. Vebi Seyyidınâ El-Hâris ibn-i Encs el-Ensariyy (R.A.)
 17. Vebi Seyyidinâ El-Hâris ibn-i Evs el-Ensariyy (R.A.)
 18. Vebi Seyyidinâ El-Hâris ibn-i Adiyy el-Ensariyy (R.A.)
 19. Vebi Seyyidinâ Hubab ibn-i Kayzıyy el-Ensariyy (R.A.)
 20. Vebi Seyyidinâ Hubeyb ibn-i Yezîd el-Ensariyy (R.A.)
 21. Vebi Seyyidinâ Huseyl ibn-i Cabir el-Ensarıyy (R.A.)
 22. Vebi Seyyidinâ Hanzala ibn-i Amr el-Ensariyy (R.A.)
 23. Vebi Seyyidinâ Harice ibn-i Zeyd el-Ensariyy (R.A.)
 24. Vebi Seyyidinâ Hallâd ibn-i Amrel-Cumuh el-Ensariyy (R.A.)
 25. Vebi Seyyidinâ Hayşemle ibn-i Abi Sa’d el-Ensariyy (R.A.)
 26. Vebi Seyyidinâ Zekvan ibn-i abdi Gayş el-Ensariyy (R.A.)
 27. Vebi Seyyidinâ Rifâa ibn-i Amr el-Ensariyy (R.A.)
 28. Vebi Seyyidinâ Rifâa ibn-i Vakş el-Ensariyy (R.A.)
 29. Vebi Seyyidinâ Subey’ ibn-i Hâtıb el-Ensariyy (R.A.)
 30. Vebi Seyyidinâ Sa’d ibn-i er-Rabi’ el-Ensariyy (R.A.)
 31. Vebi Seyyidinâ Said ibni Süveyd el-Ensariyy (R.A.)
 32. Vebi Seyyidinâ Seleme ibn-i Sabit el-Ensariyy (R.A.)
 33. Vebi Seyyidinâ Sehl ibn-i Kaya el-Ensariyy (R.A.)
 34. Vebi Seyyidinâ Süleym ibn-i el-Hâris el-Ensariyy (R.A.)
 35. Vebi Seyyidinâ Süleym ibn-i Amr el-Ensariyy (R.A.)
 36. Vebi Seyyidinâ Şemmas ibn-i Osman el-Muhâcirîyy (R.A.)
 37. Vebi Seyyidinâ Safiyy ibn-i Kayzıyy el-Ensariyy (R.A.)
 38. Vebi Seyyidinâ Damra el-Cüheyniyy el-Ensariyy (R.A.)
 39. Vebi Seyyidinâ Amr ibn-i Mahlid el-Ensariyy (R.A.)
 40. Vebi Seyyidinâ Ubâde ibn-i el-Hashas el-Ensariyy (R.A.)
 41. Vebi Seyyidinâ Abbâd ibn-i Ubâde el-Ensariyy (R.A.)
 42. Vebi Seyyidinâ Abbas ibn-i Ubâde el-Ensariyy (R.A.)
 43. Vebi Seyyidinâ Abdullah ibn-i Cübeyr el-Ensariyy ‘ (R.A.)
 44. Vebi Seyyidinâ Abdullah İbn-i Cahş el-Muhâcirîyy (R.A.)
 45. Vebi Seyyidinâ Abdullah ibn-i Selem el-Ensariyy (R.A.)
 46. Vebi Seyyidinâ Abdullah ibn-i Amr Haram el-Ensariyy (R.A.)
 47. Vebi Seyyidinâ Abdullah ibn-i Amr ibn-i Vehb el-Ensariyy (R.A.)
 48. Vebi Seyyidinâ Ubeyd ibn-i et-Teyyihân el-Ensariyy (R.A.)
 49. Vebi Seyyidinâ Ubeyd ibn-i el-Muallâ el-Ensariyy (R.A.)
 50. Vebi Seyyidinâ Utbe ibn-i Rebî el-Ensariyy (R.A.)
 51. Vebi Seyyidinâ Umâre ibn-i Ziyad el-Ensariyy (R.A.)
 52. Vebi Seyyidinâ Amr ibn-i Iyas el-Ensariyy (R.A.)
 53. Vebi Seyyidinâ Amr ibn Sabit el-Ensariyy (R.A.)
 54. Vebi Seyyidinâ Amr ibn-i el Cemuh el-Ensariyy (R.A.)
 55. Vebi Seyyidinâ Amr ibn-i Kays el-Ensariyy (R.A.)
 56. Vebi Seyyidinâ Amr ibn-i Mutarrif el-Ensariyy (R.A.)
 57. Vebi Seyyidinâ Amr ibn-i Muâz el-Ensariyy (R.A.)
 58. Vebi Seyyidinâ Antere Mevlâ Süleym el-Ensariyy (R.A.)
 59. Vebi SeyyidinâKaya ibn-i Amr el-Ensarıyy (R.A.)
 60. Vebi SeyyidinâKays ibn-i Muhallid el-Ensariyy (R.A.)
 61. Vebi SeyyidinâKeyman ibn-i Elmaziniyyin el-Ensariyy (R.A.)
 62. Vebi SeyyidinâMâlik ibn-i İyas el-Ensariyy (R.A.)
 63. Vebi SeyyidinâMâlik ibn-i Sinan el-Ensariyy (R.A.)
 64. Vebi SeyyidinâMâlik ibn-i Nümeyle el-Ensariyy (RA.)
 65. Vebi SeyyidinâMücezzin ibn-i Ziyad el-Ensariyy (RA.)
 66. Vebi SeyyidinâMus’ab ibn-i Umeyr el-Muhâcirîyy (R.A.)
 67. Vebi SeyyidinâNu’man ibn-i Mâlik el-Ensariyy (RA.)
 68. Vebi SeyyidinâNu’man ibn-i Abdillah el-Ensariyy (RA.)
 69. Vebi SeyyidinâNevfel ibn-i Abdillah el-Ensarıyy (R.A.)
 70. Vebi SeyyidinâYezîd ibn-i Hâtib el-Ensariyy (R.A.)

Bütün Uhud Şehidleri’nden Allah c.c. razı olsun.Amin

( İbn-i Hişam’ın Siret-un Nebi ,C.3, s.59)

Mehmet Karasakal

Bu alanda yapmış olduğumuz çalışmaların tamamnını word belgesi olarak indirmek için tıklayınız