• Ebû Hüreyre (r.a.) 5.374 ile en fazla kendisi hadis rivayet etmiştir. 800 kadar zat (ravi) de kendisinden hadis almıştır.
  • Abdullah bin ömer (r.a) 2.630 hadis rivayetiyle ikinci sıradadır.
  • Enes bin Mâlik (r.a.) 2.286 hadis rivayet etmiştir.
  • Âişe Validemiz (r.a.) 2.210 hadis rivayet etmiştir.
  • Abdullah bin Abbas (r.a.) 1.660 hadis rivayet etmiştir.
  • Câbir bin Abdullah (r.a.) 1.540 hadis rivayet etmiştir.
  • Ebû Said el-Hudr’î (r.a.) 1.170 hadis rivayet etmiştir. (Sahabiler Ansiklopedisi, Komisyon, Nesil yay.,İstanbul,2012,s:24.)

Bu alanda yapmış olduğumuz çalışmaların tamamnını word belgesi olarak indirmek için tıklayınız