Arapça´yı iyi bilmeleri Hz.Peygamber´le beraberlikleri sayesinde Allah ve Resülü´nün maksadini cok iyi anlamalari sebebiyle sahabe neslinden müctehid fakihlerin sayisi bir hayli çoktur. Ancak kendilerinden hüküm ve fetva nakledilen müçtehitler sahabe sayısı 130 kadardır. Bunlardan yedi tanesinin fetvaları birer kitap olacak kadar çoktur. (Şamil İslam Ansiklopedisi Ct.2.Sf.139/Heyet)

                Ashab-i kiramın, Hazret-i Peygamber´in irtihalinden (vefatından) sonraki devirde en çok fetva veren yedi tanesi ki bunlara  ’’ el-Fukahau´s-Seb´a ’’ sahabe (sahabe-i kiramın yedi fakihi) denir. Bu yedi fakih sunlardir: Ömer b. el Hattab (ö.23/644), Ali b. Ebi Talib (ö.40/661), Hz. Aise (ö.60/), Zeyd b. Sabit (ö.45/666), Abdullah b. Mes´ud (ö.32/652), Abdullah b. Abbas (ö.68/687), Abdullah B. Ömer (ö.73/692) . (İslam Hukuku Tarihi Sf.45/Prof.Dr. Ekrem Buğra Ekinci)

Bu alanda yapmış olduğumuz çalışmaların tamamnını word belgesi olarak indirmek için tıklayınız