Zalim mazluma zulumü abad eden değil sükut edendir
Mazluma zulumü abad eden değil sükut edendir zalim
Zulumü abad eden değil sükut edendir zalim mazluma
Abad eden değil sükut edendir zalim mazluma zulumü
Eden değil sûkut edendir zalim mazluma zulumü abad
Değil sûkut edendir zalim mazluma zulumü abad eden
Sûkut edendir zalim mazluma zulumü abad eden değil
Edendir zalim mazluma zulumü abad eden değil sükut

İnsanı başkalarına efendi yaparken kendisine köle yapan nefsidir
Başkalarına efendi yaparken kendisine köle yapan nefsidir insanı
Efendi yaparken kendisine köle yapan nefsidir insanı başkalarına
Yaparken kendisine köle yapan nefsidir insanı başkalarına efendi
Kendisine köle yapan nefsidir insanı başkalarına efendi yaparken
Köle yapan nefsidir insanı başkalarına efendi yaparken kendisine
Yapan nefsidir insanı başkalarına efendi yaparken kendisine köle
Nefsidir insanı başkalarına efendi yaparken kendisine köle yapan

Haklı hakta  saklı olandır ne sırda saklı ne de yalanda
Hakta  saklı olandır ne sırda saklı ne de yalanda haklı
Saklı  olandır ne sırda saklı ne de yalanda haklı hakta
Olandır ne sırda saklı ne de yalanda haklı hakta saklı
Ne sırda saklı ne de yalanda haklı Hakta saklı olandır
Saklı ne de yalanda haklı Hakta saklı olandır ne sırda
Ne de yalanda Haklı hakta  saklı olandır ne sırda saklı

İnsanı başkalarına efendi yaparken kendisine köle yapan nefsidir
Başkalarına efendi yaparken kendisine köle yapan nefsidir insanı
Efendi yaparken kendisine köle yapan nefsidir insanı başkalarına
Yaparken kendisine köle yapan nefsidir insanı başkalarına efendi
Kendisine köle yapan nefsidir insanı başkalarına efendi yaparken
Köle yapan nefsidir insanı başkalarına efendi yaparken kendisine
Yapan nefsidir insanı başkalarına efendi yaparken kendisine köle
Nefsidir insanı başkalarına efendi yaparken kendisine köle yapan

Mehmet Karasakal
22.12.2014
Gaziantep