Bayram üzeriydi, uzağın yakına en yakın olduğu gündü

Mahşeri bir hareketlilik gözleniyordu istemiye istemiye her yerde

Herkes yolcu idi sanki bir diyardan başka bir diyara

Memleketler aynı idi lakin insanları değişmiş gibiydi

Yerlisi artık yabancı olmuş, yabancısı da kalmamış memleketin

Minibüs durakları şehirlerarası yolcularla dolmuş

Terminallerden kalkan otobüsler biletsiz yolcu taşıyordu

Geçmişe inat geleceğini almaya giden umut ocağına

Geceydi ve kuşların uykuda ki son tatlı haliydi

Hava kar havası; ayaz havayı tehdit ediyordu

Bayram üzeriydi bir başka bayrama en uzak gündü

Aslında insanların birbirini tanıdığı gündü

Sıla vuslata hasret kalmış; umutlar bir başka bahara

Gelen olmadı, çalmadı yine konağın demir tokmağı

Açılmış perdeler kapandı, iki göz arkasında kaldı

Hayatın basit, tabiatın en doğal haliydi ayın on dördüydü

 

Mehmet Karasakal