Değerli deyince akla para, pul geliyorsa, gönül ölmüştür.
Gönül ölmüş ise ey dil senin başın sağ olsun .
Cihan-ı alemi evirip çeviren dil yasta ise,
İşte o zaman, kül bizim başımıza.
Artık ne tartışılacak  bir mesele,
Ne de konuşulacak bir söz kalmıştır.

İnsan deyince akla ölüm geliyorsa beden ölmüştür
Beden ölmüş ise ey ruh senin başın sağ olsun,
Bütün dilleri heybesinde taşıyan ten, yasını can tutsun,
Can sağ, ten ölü, diller ağıta gömülü…

Bir ölümün acısı, ölenin  kimliğine göre değişiyorsa
Yarınları yok demektir memleketlerde kimilerinin
Bu, insanlığın son çırpınışlarıdır hayatta mematta
Ölüm nasihat olmuyorsa insana üzülmek ihanettir,
Yaşama, eş olma, ana olma, yar olma, kendin olma, hain olma.

Canı, cananı, anayı, babayı cem eden haslet ne ise,
Bunların hepsini birden katleden haset ona karşıdır.
Huzuru, mahşerde arayanın kini, nefreti dünyada insan ise,
Dünyayı ona verin, hesabı mahşere kalsın, huzuru huzurda sorsun
Mahşerde huzura varınca insanlık ne imiş anlasın,
Huzur isteyince O; insanlığı hatırlasın, insan olamadığına yansın,

Mehmet KARASAKAL