Home / Popüler Yazılar / Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e (S.A.V.)Peygamberler Tarihi Kronolojisi

Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e (S.A.V.)Peygamberler Tarihi Kronolojisi

Önemli Uyarı: Yapmış olduğumuz bu çalışmada Hz. İsa’ya kadar yapılan kronoloji de bizim temel aldığımız ve uyguladığımız hesaplama kaynağı Peygamber Efendimizin (SAV), ” insanlığın ömrü Hz. Adem’den kıyamete 7000 yıl olacaktır” hadisidir. Ve bizim bu hadisi sahih kabul etmemizdendir. Ancak yapılan arkeolojik kazı çalışmalarının edindiği sonuçların vermiş olduğu insanlığın tarih sonuçları farklılık addetmektedir. Örneğin en son Urfa’daki Göbekli Tepe yerleşimini M.Ö. 10000’e kadar tarihlendirmiş bulunmaktalar. Bu farklılık, hesaplama şeklinden olabileceği gibi farazi yaklaşımların neticesi de olabilir. Bizim yaptığımız tahmini tarihlendirmelerin çelişmemesi adına, hem sahih olduğunu düşünerek hadisi, hem de kazı sonuçlarını dikkate alarak Hz. Adem’den Hz. İbrahim’e iki farklı tarih ile ilerleme uygun görülmüştür. (Parantez içinde Göbekli Tepe tarihi referans alınmıştır.)
Son olarak yine belirtmekte ve uyarmakta fayda görüyorum ” Bu çalışma tarih ispat amacı gütmemektedir, tarih kronolojisinden ziyade bir insan yaşam kronolojisidir. Yani tarihlerin bilimsel, kanıta dayalı gerçeklikleri yoktur.”

EVRENİN YARATILIŞI İLE İLGİLİ BİLGİLERE BURAYA TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ. 

 

* Â.Ö. { 7.000} PAZAR GÜNÜ,

Kâinat yaratılmaya başlandığı ilk gündür.

* Â.Ö. { 6.000} PAZARTESİ GÜNÜ,

  Allah, ( C.C. ) iki günde arzı, önce 7 kat gökyüzünü sonra yeri yarattı.

* Â.Ö. { 5.000} SALI GÜNÜ,

Allah, dağları ve dağlarda olan faydalı, faydasız şeyleri yarattı.

* Â.Ö. { 4.000} ÇARŞAMBA GÜNÜ, 

Allah, ağaçları, suları ve geri kalan bitkileri ( nebatları) yarattı. Bu dört günün ikisinde bütün Yeri ve öteki ikisinde Yerde ne gibi şeyler varsa yarattı. Böylece bunlar tamam oldu. 

* Â.Ö. { 3.000} PERŞEMBE GÜNÜ, 

Allahü Hak Teâlâ, gökleri, arşı, kürsüyü yarattı. Cuma günün öncesinde tâ üçüncü saat tamamlanıncaya kadar, ay ve güneşi ve melekleri yarattı. Dördüncü ve beşinci saatte hiç bir şey yaratmadı; bu iki satte cihan Meleklerin elindeydi.

* Â.Ö. { 2.000} CUMA GÜNÜ, 

Perşembe’ nin Altıncı saatinden { ki o günün yarısıydı } tâ  Cuma gününün son saatine kadar, Allah, Âdem peygamberi yarattı ve Meleklere: Âdem’e secde edin ! Emrini verdi. Melekler de O na secde ettiler. Âdem Aleyhiselam Cennet’ e girdi, Cuma günün son saati geçincede Cennetten çıkartıldı.* Â.Ö. { 1.000} CUMAERTESİ GÜNÜ, 

Bu gün Allahu Teâlâ hiç bir şeyi yaratmadı. Dünyanın halkı o gün tamam olduydu. 

 

PEYGAMBERLER TARİHİ KRONOLOJİSİ 

M.Ö. 4890       ( M.Ö. 10.000 )

Hz. Âdem’in yeryüzüne indirildiği tahmini tarih.( İnsanlık tarihi 7.000 yıl süreceği tahmin edilerek hesaplanan tarihtir. ) Hz.Adem’in 930 ile 960 yıl yaşadığı rivayetler arasındaki en güçlü olanıdır.Hz. Havva ile evliliklerinden; ilki, Kaabil/Eklimya, ikincisi, Hâbil/Lebuda olmak üzere 120 çift ( bazı kaynaklarda 20 çift )  çocukları dünyaya geldi. 3.doğum Hz. Âdem’in yerine geçecek olan tek doğan Hz. Şit(Şis)’dir. Hz. Şit Hâbil’in öldürülmesinden 5 yıl sonra, adının anlamına istinaden Allah’ın hediyesi olarak Hâbile karşılık verilmişti. Lakabı Safıyyullahtır.

M.Ö. 4690          ( M.Ö. 9.800 )

Hz. Adem (Adam) ile Hz. Havva’ nın dünyada buluşması. Arafat ovasında buluştular.

M.Ö. 4583           ( M.Ö. 9.600 )

Hz. Şit (Seth / Şis ) tahmini doğum yılları. Tahmini 912 yıl yaşadı.

M.Ö.  3960           ( M.Ö.9.000 )

Hz. Şit.  Bu tarih aynı zamanda Hz. Adem’in vefat tarihi olarak tahmin edilmektedir. Çünkü AdemAleyhiselamın yerine kendisi geçmiştir. Hz. Şit’in 912 yıl yaşadığı tahmin ediliyor. Ondan sonra oğlu Enuş (Anuş)(950 yıl), yerine oğlu Kaynan ( 800 yıl ), yerine Mehlail ( 895 yıl ), yerine Yerd ( 926 yıl ), ölünce yerine Uhnuh yani Hz. İdris geçti. ŞitAleyhiselam ile İdris Aleyhiselam arasında Peygamber gelmedi.

M.Ö. 3600            ( M.Ö.8.000 )

Hz. İdris( Enpch), Hz. Adem’den sonra ilk kalem tutandır, dünyada ilk elbiseyi dikendir.  60 yaşında iken ölüp tekrar diriltildi. Kendisine önce cehennem sonra cennet gösterildi. Cennete girip Allah’ın dileğini kabulüyle bir daha çıkmadı. Hz. İdris göğe çekilince ( 165 yaşındaydı ) yerine oğlu Müveşlik (MettuŞelah) ( 917 yıl ), yerine Lemek ( 700 ), yerine Nuh Aleyhiselam geçti

M.Ö.  3480            ( M.Ö. 6.950 )

Hz. Nuh’un ( Noah ) doğumu. Hz. Âdem ile Hz.Nuh arası yaklaşık 1500 yıl olduğu sanılmaktadır. İnsanlığın ikinci babası ve gemicilik zanaatının piridir. Nuh Aleyhi Selam 950 tebliğ görevinde bulundu.

M.Ö.  2530              ( M.Ö. 6.000 )Nuh Tufanı, tufandan sonra Hz. Nuh 50 yıl yaşadı.(100,160 yıl diye geçen kaynaklarda mevcuttur.) Nuhun üç oğlu:

SÂM nesli; yeryüzünün orta üst kısmı, Beytülmakdis(Mescidi Aksa), Nil, Feysun, Fırat, Dicle, Seyhan, Ceyhan beş ırmağın suladığı yerler.Araplar, Aramiler, İbraniler,Süryaniler, Keldaniler ve Fenikeliler gibi milletler. Hz. Nuh’tan sonra Hz. Muhammed S.A.V.’e kadarki bün Peygamberler Sâm soyundan gelmişlerdir.

HÂM nesli; Nilin batısına ve arkasına düşen yerler. Arîler ya da Hintliler, Berberiler, Kıptiler, Farslılar, Kürtler ve Avrupalı milletler.

YÂFES nesli; Mağrıb ile Meşrik arasında konaklamıştır. Erzurum’a kadar Türklerin dahil olduğu ve Arab olmayan bütün yurtların dahil olduğu soylar. Moğollar ya da Turanlılar, Türkler (Orta Asyalılar dahil), Çinliler, Japonlar ve Moğollar gibi milletler.

M.Ö.  2480                ( M.Ö. 5.900 )

Hz. Nuh’un vefatı. Yerine oğlu Sâm geçti ve 600 yıl yaşadı. Yerine oğlu Efrafşed ( Erfahşud ) geçti ( 465 yıl ), yerine Şalıh geçti ( 430 yıl ), yerine Abir ( 340 yıl ), yerine Fâlığ ( 239 yıl ), yerine Ergu geçti. ( 200 yıl) Ergu’ nun zamanı Babil’de oturan zorba Nemrud’un dönemine denk gelmektedir. Yerine Sarug ( 230 yıl ), bu dönemde halkın bir kısmı putlara,taşlara,ağaçlara bir kısmı suya, rüzgara tapmaya başlamıştı. Sarug ölünce yerine oğlu  Nahor geçti. Bu dönemde çok şiddetli bir sarsıntı meydana geldi ve bütün putlar yıkıldı, ancak tekrar putları diktiler.

M.Ö. 2440 ?                ( M.Ö. 3.500 )

Hz. Hûd ( Eber ) 464 yıl yaşadı. Âd kavminin peygamberidir.

M.Ö. 2400 ?           ( M.Ö. 3.000 )

Hz. Salih ( Shelah ) 258 veya 280 yıl yaşadı. Semûd kavminin peygamberidir.

M.Ö. 2337              ( M.Ö. 2.500 )

Hz. İbrahim’in ( Abraham ) doğumu. 175/200 yıl yaşadı. Hz. İbrahim’den sonraki bütün peygamberler ( Hz. Lut istisna, Hz. İbrahim’in kardeşi Haran’ın oğludur.) İbrahim A.S. Peygamberin soyundan gelmiştir.

M.Ö. 2251

Hz. İsmâil’in ( Ishmael ) doğumu.

M.Ö. 2237

Hz. İshak’ın ( İzaac )doğumu. 160/185 yıl yaşadı.

M.Ö. 2233

Hz. İsmâil’in annesi Hz. Hacer 90 yaşında vefat etti.

M.Ö. 2150

Hz. İbrahim’in vefatı. Mezarı Filistin, Batı Şeria’da ( Habrun/ Hebron )

M.Ö. 2115

Hz. İsmâil’in vefatı. 137 yaşındaydı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), İsmâil Peygamber’in neslinden gelmiştir. Hz. İbrahim’den sonraki diğer bütün Peygamberler ise Hz İsmâil’ in kardeşi Hz. İshak soyundan gelmiştir. Hz. İshak’ tan sonraki bütün Peygamberler Hz. Yakub neslinden gelmiştir. Üç Peygamber müstesna ( Hz. Muhammed (SAV)( Hz. İsmâil neslinden), Hz. Eyyub ve Hz. Zülkifl ( Hz. Yakub’un ikizi İys (İsh, İs ) neslinden gelmiştir.)

M.Ö. 2067

Hz. İshak’ın vefatı.

M.Ö. 2062

Hz. Lût ( Lot), Hz. İbrahim’in kardeşi Haran’ın oğlu ve kendisine ilk iman edendir.M.Ö. 1830

Hz. Yakup ( Jacob ), Hz. Yusuf’tan 27 yıl önce vefat etti. Lakabı İsrail’dir. Kendisinden sonraki bütün nesil İsrailoğulları olarak adlandırılacaktır. Babası, Hz. İshak’ tan sonraki bütün Peygamberler kendi neslinden Hz. Yakub neslinden gelmiştir. Üç Peygamber müstesna ( Hz. Muhammed (SAV)( Hz. İsmâil neslinden), Hz. Eyyub ve Hz. Zülkifl ( Hz. Yakub’un ikizi İys (İsh, İs ) neslinden gelmiştir.)

M.Ö. 1770

Hz. Yusuf ( Joseph ) 120 yıl yaşadı. Mısır’da peygamberlik yaptı.

M.Ö. 1750

Hz. Eyyub (Job ), Üçüncü kuşaktan Hz. İbrahim’in oğlu Hz.İshak’ın neslindendir. Yaklaşık 125 yıl yaşamıştır. İbtilası 18 yıl sürdü.

M.Ö. 1650

Hz. Zülkifl / Kifl ( Ezekiel ), 75 yıl yaşamıştır. Hz. Eyyub’un oğludur.

M.Ö. 1600-1560

Hz. Şuayb ( jethro ), Musa A.S.’ ın kayınpederidir. Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderildi. 140 yıl yaşadı.

M.Ö. 1550

Hz. Musa’nın ( Moses ) doğumu. 120 yıl yaşamıştır. Hz. Yûşa ve Hz. Kâlib, Hz. Musa’nın yardımcılarıdır, daha sonra sırasıyla ikisine de Peygamberlik verilmiştir.

M.Ö. 1500

Hz. Yûşa’nın  ( Yehoşua/Yeşu ) doğumu. Yaklaşık 125 yıl yaşamıştır. İsrailoğullarını Musa A.S. dan sonra Tevrat hükümlerine göre 27 yıl idare etmiştir. Kendisinin döneminde Fars’da ilk 20 yıl Kral Minuşihr ( Minucihr ), 7 yıl Kral İfrasyab yönetici idi. Hz. Musa ile Hızır Aleyhiselam’nın yolculuğuna o da refakat etti.

M.Ö. 1433

Hz. Harun’ un ( Aaron ) vefatı.  Allah  Musa peygamberin isteği üzerine abisi Harun’u kendisine yardımcı tayin etmiş ve böylece  İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Yumuşak huylu, sakin davranışlı olduğu için çok sevilirdi.

M.Ö.  ? ?-? ?  

Hz. Hızır . ( Çok geniş bir zaman diliminde ismi anılmaktadır, hâla yaşadığı rivayet edilir.) Kur’an-ı Kerim’de Musa Aleyhiselam ile yolculuğu anlatılır. Allah Azze ve Celle kendisine özel bir ilim vermiştir. Halen sağ olup her sene Hacc mevsiminde İlyas Aleyhiselam ile buluştukları rivayet edilir. Ancak hakkında söylenenler Kur’an ve Hadislerden başka hep tartışılmıştır doğrusunu Allah ( C.C. ) bilir.

M.Ö. 1430   

Hz. Musa’nın vefatı.

M.Ö.  1375   

Hz. Yuşa’ ın vefatı.

M.Ö.  1350  

Hz. Kâlib b. Yüfena, Musa Aleyhiselamınkızkardeşi Meryem’in kocası yani Hz. Musa’nın damadı. Hızır Aleyhiselam ile yolculuğunda Musa A.S.’ın yerine vekil kalmıştır.

M.Ö.  1300 ?  

Hz.Hızkıl ( b. Nûri), Hz. Kâlib b. Yüfena’nın oğlunun vefatından sonra Allah ( C.C.) onu İsrailoğullarına peygamber olarak göndermiştir. 27 yıldan sonra Babil diyarına hicret etmiş ve orda vefat etmiştir.

M.Ö. 1250

Hz. İlyas ( Elijah ) Rivayete göre kavminin imansızlığına ve bal mumuna tapınmasına kızan Hz. İlyas (a.s), Allahu Teâlâ’dan kendisini gökyüzüne kaldırması için dua etmiş, bunun üzerine belirlenen bir yerde yanında Elyas’a (a.s) da varken gökten gelen ateş gibi bir ata binip havalanmış, nübüvvet simgesi olarak da aşağıda kalan Elyas’ a  hırkasını atmış ve semaya refedilmiştir.

M.Ö. 1200    

Hz. Elyesa, Hz İlyas göğe kaldırıldıktan sonra yerine Elyesa gelmiştir.

M.Ö. 1150 ?

Hz. Yûnus ( Metta oğlu ) Âsurlular zamanında Ninova halkına peygamber olarak gönderildi.M.Ö. 1100   

Hz. Şemûyel ( Samoyel / İşmoil )’in Peygamber olarak geldiği tarih. Hz. Elyesa’dan sonra İsrailoğulları Peygamberlerin bir kısmını öldürüp büyük günahlar işlediler. Peygamberlere bedel olarak Allah üzerlerine zorba hükümdarlar ve diğer milletleri musallat etti. Allah’a yalvarmaları sonucu Şemûyel’iİsrailoğullarına peygamber, Tâlut’u da melik yani hükümdar etti. Şemûyele, Allah vahyetti ve Calut’u, İşa’ nın oğlu Davut’un öldüreceğini vahyetti.

M.Ö. 1029  

Hz. Davud ( David ), babası İşa’nın duvar gibi sağlıklı 12 oğlundan zayıf, hastalıklı, gür ve  güzel sesli, güzel huylu, temiz kalpli ve oldukça anlayışlı olan 13. Oğlu idi. Hz. Şemuyel zamanında Calut ile mücadelede aranan kişi idi. Yerine oğlu ve peygamber olan Hz. Süleyman geçti.

M.Ö. 1000 

Hz. Davud Kudüs şehrini ele geçirdi.

M.Ö. 973

Hz. Süleyman’ın ( Solomon ) doğumu. Süleyman Peygamberin devleti geniş, askeri çok ve çeşitli, hakimiyeti de muazzamdı. Kendisinden ne önce ne de sonra hiç kimseye böyle bir şey verilmiş değildi.

M.Ö. 950  

Hz. Süleyman BeytülMakdis’ i ( Mescid-i Aksa’yı ) inşa etmiştir.

M.Ö. 920 

Hz. Süleyman’ın vefatı.

M.Ö. 1000/900    

Hz. Lukman. Hz. Lukman Davud Aleyhiselama ilmiyle ve hikmetiyle vezirlik etmiştir. Simsiyah tenli, kalın dudaklı, kısa boylu, enli ve yarık ayaklı idi. Alimlerin çoğunun ortak ittifakı, kendisinin Peygamber veya Vahye mazhar olmadığı düşüncesidir.

M.Ö. 700    

Hz. Şâ’yâ ( b. Emus ) veya Emsıya.  İsrailoğullarınınSıddîka adındaki krallarının döneminde peygamberlik yapmıştır. Kral Sîddika öldükten sonra devlet karışmış, düzen bozulmuş, Allah’ın kitabı bir tarafa atılmıştır. Vahiyle konuşan Şa’ya Peygambere israiloğulları kızıp onu gizlendiği ağaç kavuğunda testereyle ikiye bölerek şehit etmişlerdir.

M.Ö. 600   

Hz. İrmiya ( b. Hılkıya ). Hz. Şâ’ya’ yı şehit eden israiloğullarına Allah Hz. İrmiya’yı  peygamber olarak gönderdi. Ancak azgınlıkları arttı ve peygamberi zındana attılar. Allah onların başına Babil hükümdarı Buhtunnassar’ı musallat etti ve onları mahfetti. Buhtunnassar Hz. İrmiya’yı zindanda çıkartıp ona hürmette bulundu. Allah azze ve celle Hz. İrmiya’yı yüzyıllık ölümden sonra diriltip gözlerini açtırdı.

M.Ö. 550   

Hz. Danyal ( b. Hızkıl’ülasgar ). Hz. Danyal, Babil kükümdarıBuhtunnassar’ınİsrailoğulları talan ettiğinde ( Allah C.C. musallat etmiştir.) yanında götürdüğü binlerce esirden biridir. Babil’den ayrıldıktan sonra Huzistan’nın  ( İran ) Sus şehrine gitmiş ve orada vefat etmiştir.

M.Ö. 500  

Hz. Uzeyr ( Azra ), Babil Kralı Buhtunnassar’ın elindeki esirler içinde Hz. Danyal gibi UzeyrAleyhiselamda bulunuyordu. Bakara suresinin 259. Ayetinde yüz yıl ölü halde bırakılıp diriltildiği açıklanan Zat’ın İrmiya değil de UzeyrAleyhiselam olduğu da ileri sürülmektedir.

M.Ö.  ? ?-? ?  

Hz. Zülkarneyn. ( Çok geniş bir zaman diliminde ismi anılmaktadır, Hızır Aleyhiselamın yardımcısı olduğu rivayet edilir. ) Cenâb-ı Allah, Kur’an-ı Kerim’de Zülkarneyn’den bahsediyor ve onun adaletli olduğunu ifade buyurarak övüyor. Onun doğulara ve batılara ulaşıp bir  çok ülkelere sahip olduğunu, ülkelerde yaşayan halkı mağlup edip hükmü altına aldığını, onlara karşı tam bir adaletle hükmettiğini, muzaffer ve adaletli bir otorite uyguladığını beyan ediyor. Doğrusu şu ki o adil bir hükümdardır. Peygamber ya da resul olduğunu söyleyenlerde vardır.Hz. Ali (R.A.) ise Hz. Zülkarneyn için, ne bir nebi ne de kral idi. O Allah’ın Salih bir kulu idi; o Allah’ı, Allah’ta onu sevmiştir, demiştir. 1600, 2000 hatta 3000 yıl yaşadığı rivayetler var. Hızır Aleyhiselamın da ordusunun başında olduğu, kendisine vezirlik yaptığı rivayet edilir. Doğrusunu ise Allah bilir.

M.Ö. 127    

Hz. Zekeriyyâ ( Zechariah ) İsrailoğullarının Allah’tan çok dilemeleri üzerine onlara Peygamber olarak gönderildi. Âbitler de ona iman edip O nu kendilerine imam seçtiler. Hz. Zekeriyyâ’ nın çok sevdiği, değer verdiği iki dostu vardı. Biri, İmrân diğeri Fakoz idi. Fakoz’un iki kızı vardı, İşâ ve Hinne. Daha sonra Fakoz kızı Hinne, ile İmrân evlendi ve Fakoz kızı İşâ ( Eşya ) ile Hz. Zekeriyyâ evlendi. Hz. Zekeriyyâ-İşâ evliliğinden Hz. Yahya dünyaya geldi.İmrân-Hinne evliliğinden ise Hz. Meryem dünyaya geldi. Yani Hz. Yahya ile Hz. Meryem teyze çocuklarıdır. Hz. ZekeriyyâAleyhiselam 120 yaşında iken hanımı 98 yaşında iken Allah dualarını kabul edip kendisine Hz. Yahya’ yı nasip etmiştir.

M.Ö.  7     

Hz.Yahya ( John ), İsa Aleyhiselamdan 6 ay büyüktür, şehit edildiğinde 32 yaşındaydı. Hz. İsa ise 31,5 yaşında idi. Şehit edildiğinde bir rivayete göre babası Hz. Zekariyyâ namaz kılıyordu ve bu esnada namazını bozmadı.

M.Ö. 6.     

Hz. İsa’nın ( Jesus )  tahmini doğum yılı.

M.S. 27     

Hz. İsa’nın semaya kaldırılışı. Hz.İsa’ nın peygamberliğine inanan on iki yakınına  İsa’nın havârileri denir. Bunlar: André, Jacques, Jean, Pierre, Philippe, Barthélémy, Matieu, Thomas, Jacques, Simon, Jude ve Judas’tir. Bunlardan, dördü olan, Petrus (Pierre), Yohanna (Jean), Mattâ (Mathieu) ve Toma (Thomas), birer İncil yazmışlardır. İsa’nın peygamber oluşu ve ümmetine tavsiyeleriyle keramet ve mucizeleri bu kitaplarda gösterilmiştir. Aralarında ufak tefek farklar olduğu için, dördü birden İncil’i teşkil eder.

M.S. 33      

Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem’in vefatı.

M.S. 27/610  

Fetret Devri. Fetret Çağı da denilen bu dönem, Hz. İsa’nın göğe çekilmesinden Hz. Muhammed Mustafa S.A.V’ in peygamber olduğu döneme kadarki Peygamber siz zaman, Peygamberliğin kesintiye uğradığı dönemdir.SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED(SAV) TARİHİ KRONOLOJİSİ

571 

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) babası Abdullah İbn-i Abdilmuttalib’in vefatı.

Fil Olayı, Peygamber Efendimizin doğumunda 52 gün önce meydana gelmiştir.Habeşistan’ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe’ye saldırdı.

571   (  20.04.571 Pazartesi ) 

Hz. Muhammed S.A.V. Efendimiz’ in doğum günü.

Rebiülevvel ayının 12′nci gecesi (20 Nisan) Efendimiz (sas) dünyayı şereflendirdi.

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sütanne Halîme-i Sa’diyye’ye verilmesi.

Peygamberimizin Soyu: Hz. İbrahim, Hz. İsmail… Adnan (21. batın)… Fihr, Gaalib, Luey, Kâ’b, Mürre, Kilâb, Kusay, Abdulmenaf, Haaşim, Abdulmuttalib, Abdullah, HZ. Muhammed Mustafa (s.a.v.)

573
Sütanne Halîme-i Sa’diyye’nin Peygamber Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem)  Mekke’ye annesine teslim etmek için getirmesi fakat Mekke vebası endişesiyle tekrar götürmesi.

 

574

Hz. Ebubekir’in doğumu.

575 
Süt annesi Halime Hatun, Allah Resulü’nü annesi Hz. Amine’ye teslim etti. ( 4 yıl kaldı)

Şakk-ı Sadr Mucizesi; Cebrâil veya insan suretine girmiş iki melek, O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanına gelip göğsünü açmış, kalbini çıkardıktan sonra ondan bir kan pıhtısı almış, kalbi hikmet ve iman ile doldurulmuş, ardından kalbi yıkayıp yerine koymuş, göğsünü de kapatmıştır.

577 
Annesi Amineve hizmetçileri ÜmmüEymen ile birlikte Medine’ye gidip babasının mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Mekke ile Medine arasındaki Ebvâ Köyü’nde annesinin vefâtı. Dedesi Abdülmuttalib Efendimizi himayesi altına aldı.

Hazreti Osman’ın (radıyallâhuanh) doğumu

579
Abdülmuttalib ahirete intikal etti. Efendimiz, amcası Ebu Talib’in yanında kalmaya başladı.

583
Amcası Ebu Talib’le ticaret maksadıyla Şam’a gitti. Busra’da(Suriye’nin güneyinde bir şehir) Rahip Bahîra Allah Resulü’nün beklenen son peygamber olduğunu söylemesi.

588
Amcası Zübeyr ile Yemen’ ticari amaçlı seyahati.

591
Ficâr Savaşı. Kureyş-Hevâzîn arasında dört yıl süren savaşta bulundu.

 Hazreti Ömer’in (radıyallâhuanh) doğumu.

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke ve çevresinde can güvenliğinin ve ticari emniyetin sağlanması gayesiyle teşekkül eden Hilfü’l-Fudûl Cemiyetine ( Erdemliler Sözleşmesi) katılması.
Ticarete başladı.595

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hadîce’ye (radıyallâhuanha) ait ticaret kervanının başında Suriye’nin Busrâ şehrine gitmesi.

Peygamber Efendimiz’in  (sallallâhu aleyhi ve sellem) Busrâ’da Rahip Nastûra’yla karşılaşması

596
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hadîce validemizle (radıyallâhuanha) evlenmesi. (Peygamber Efendimiz 25, Hadîce validemiz 40 yaşındayken)

EbûTalib’in nikâh töreninde konuşması.

Süt Anne Halîme-i Sa’diyye’nin düğüne getirilmesi.

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hadîce validemizle birlikte Merve’de yeni alınan eve taşınması.

598

Oğlu Kasım’ın doğması. Kendisine Ebu’l – Kasım denilmesi. Kasım iki yaşaında iken vefat etmiştir.

599

Amcasının oğlu Hz. Ali’nin (radıyallâhuanha)   doğması.

600

Kus ibn-i Sâide ibn-i Amr el-İyâdî’nin, Ukâz çarşısında beklenen Peygamberi müjdelediği bir hutbe okuması. Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu hutbeyi dinlemesi.

Peygamber Efendimiz ‘in ilk kızı Hazreti Zeyneb’in (radıyallâhuanha)  doğumu.

604

Peygamber Efendimiz ‘in 2. kızı Hazreti Rukıyye’nin (radıyallâhuanha)  doğumu.

608
Peygamber Efendimiz ‘in (sallalâhu aleyhi ve sellem) Kureyş’inKabe’yi yeniden inşası sırasında Hacerü’l-Esved’in yerine konulması konusunda hakemlik yapması.

Peygamber Efendimiz’in 3. kızı Hazreti ÜmmüGülsûm’ün (radıyallâhuanha)  doğumu.

609

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Vahiy öncesi gördüğü SâdıkRüyalar’ın sıklaşması (İlk Vahyin nüzûlundan 6 ay önce)

610
Hira mağarasında (Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde) ilk vahyin gelişi, (Risalet vazifesinin Cibril-i Emîn tarafından tebliği) Peygamber oluşu.

AlakSûresi’nin ilk beş ayetinin nüzûlü: Milâdî 610 Yılı, Hicretten 13 yıl önce, 17 Ramazan Pazartesi günü, Efendimiz 40 yaşındaydı.

Peygamber Efendimiz’in 4. kızı Hazreti Fâtıma’nın (radıyallâhuanha) doğumu.

En yakınlarını İslâm’a davet etmesi. Hz. Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd’in Müslüman olmaları.

614
Safa tepesine çıkıp ilk açık tebliğini yaptı.Bi’set’in 4. yılında açık davet başlaması (  bi’setten itibaren 3 yıl boyunca insanları İslâm’a gizli çağırdı.) Yakın akrabalarına tebliğ için yemekler verdi. Müslümanlara işkence yapılmaya başlandı. ( Bi’set, arapça’da gönderme anlamına gelir, efendimizin peygamber olarak gönderildiği zamanı ifade eder )

615
İlk Hicret, Habeşistan’a yapıldı. Âdil hükümdar NecâşiEshame onları iyi karşıladı ve üç ay kaldılar. Mekke’deki şiddete hedef olmaktan kurtulup dinlerini daha iyi yaşayabilmek için dördü hanım, toplam on beş kişilik bir ekip yola koyuldu. Başlarında Efendimiz’in damadı Hz. Osman vardı.

Müslümanlar Peygamber Efendimiz önderliğinde Dârü’lErkam’da ( ilk Müslümanlardan Erkâm bin Ebi’l-Erkâm bin Esed’in evi) eğitim almaya başladılar.

616
Habeşistan’a ikinci hicret yapıldı. ( Bi’st’in 7.senesi)  On sekizi hanım olmak üzere toplam yüz kişi, veya onüçü kadın doksan kişi, Hz. Cafer İbnEbiTalib önderliğinde Habeşistan’a gitti.

O dönemde henüz Müslüman olmayan AmrİbnAs’ın, Necaşi’yi Müslümanlara sahip çıkmama konusundaki ikna çabaları boşuna çıktı. Necaşi Müslüman muhacirlere ülkesinin kapılarını açtı.

Hz Hamza ile Hz Ömer Müslüman oldu .

617
Müslümanlara karşı boykot. Kureyş ileri gelenlerinden 40 kişi EbûCehil’in başkanlığında toplandılar. Müslümanlarla alış-veriş yapmamaya, kız alıp vermemeye, görüşüp buluşmamaya, ekonomik ve sosyal her türlü ilişkiyi kesmeye karar verdiler. Bu kararı bir ahitname şeklinde yazıp mühürlediler ve bir beze sararak Kâbe’nin içine astılar. Böylece Müslümanları canlarından bezdirip Hz Peygamber’in kendilerine teslim edileceğini umdular. Karara aykırı hiçbir şey yapmayacaklarına dair yemin ederek karar hükümlerini müsamahasız uygulamaya başladılar. Bu şekilde Müslümanlara karşı üç yıl sürecek sosyal ve ekonomik boykot başladı.

619 ( HÜZÜN YILI )
Boykot sona erdi.Müşriklerin Kâbe’ye astığı anlaşma sahifesini -“Senin isminle başlarım Allahım!” kısmı hariç- ağaç kurdunun yemesi. Allah’ın (cellecelâluhu),  ağaç kurdunun anlaşma sahifesini yediğini Peygamberimiz’evahyetmesi ve Peygamber Efendimizin bu durumu EbûTalib’e haber vermesi. EbûTalib’in kardeşleriyle beraber, anlaşma sahifesini -Allah’ın ismi hariç- ağaç kurdunun yediğini haber etmek üzere müşriklerin ileri gelenlerinin yanlarına gitmesi ve eğer bu haber doğru çıkarsa boykotu bitirmeleri yalan çıkarsa Allah Resûlü’nü onlara teslim etmek üzere akitleşmeleri. Müşriklerin ağaç kurdunun anlaşma sahifesini yediğini görünce “bu sihirdir” diyerek yaşanan mucizeyi inkar etmeleri. Mekkelilerden Hişamİbn-i Amr, Züheyrİbn-i EbiÜmeyye, Mut’imİbn-i Adiyy, Ebu’l-Bahterîİbn-i Hişam ve Zem’aİbn-i Esved’in bir araya gelerek, Hâşim-Muttalib oğulları ve müslümanlar aleyhinde alınan kararları kaldırmak üzere anlaşmaları ve gidip müşriklerin ileri gelenleriyle bu konuyu konuşmaları. Mut’imİbn-i Adiyy’in anlaşma sahifesini yırtmak için Kabe’nin içine gitmesi ve -Allah’ın ismi hariç- ağaç kurdunun sahifeyi yediğini görmesi.Kısa bir süre sonra kendisi her zaman koruyan amcası Ebu Talib öldü.

Ardından da Hz Hatice validemiz irtihal etti. Bu olaylarda dolayı bu sene tarihe Hüzün yılı olarak geçmiştir.

620 
Peygamberimiz (SAV)’in İslâm’a davet için Taif’e gitmesi. Ağır hakaretlere uğrayarak Mut’im bin Adiy himâyesinde geri Mekke’ye dönmesi.

İsrâ ve Mi’rac Olayı.

Allâhu Zülcelâl’in Peygamberimizi onurlandırması.

Beş vakit namaz farz kılındı.

Peygamberimiz (SAV)’in Hac münasebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi. Medineli altı kişi Müslüman oldu. Bunlar; Es’adİbn-i Zürâre, Avfİbn-i Hâris, Râfi’İbn-i Malik, Kutbeİbn-i Âmir, Ukbe İbn-i Âmir, Câbirİbn-i Abdullah, Allah hepsinden razı olsun. Akabe Tepesi’nde Hz. Peygamber (sas)’le görüşüp Müslüman olan altı kişi, hac mevsimi sonunda Medine’ye döndüler. Gördüklerini, yakınlarına ve dostlarına anlatarak, Medine’de Müslümanlığı yaymaya başladılar.

621
1. Akabe Biatı gerçekleşti. Daha önce Müslüman olan 6 Medineli, bir sene sonra, hac mevsiminde Hz Peygamber (sas) ile görüşmek üzere Medine’den Mekke’ye 10′u Hazrec, 2’si Evs kabilesinden olmak üzere 12 Müslüman geldi. Başkanları Zürâre oğlu Es’ad’dı. Medine’li 12 Müslüman “Allah’a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık ve zinâ yapmayacaklarına, (kız) çocuklarını öldürmeyeceklerine, kimseye iftirâ etmeyeceklerine, Allah ve Peygamber’ine itâatten ayrılmayacaklarına” dâirPeygamberimiz’in elini tutarak bîat ettiler. Peygamberimiz, Medine’ye İslam’ı anlatması için Hz Mus’ab b Umeyr’i görevlendirdi.

622 
II. Akabe Biatı. Peygamberimiz (asv) geçen yıl Medinelilere İslâm’ı ve Kur’an’ı öğretmek için Mus’ab b. Umeyr’i göndermişti. Mus’ab’ın gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Peygamberimizle gizlice Akabe tepesinde ikici kez buluştu ve biat ettiler. O’nu Medineye davet etti.

Müslümanlar ve ardından da Efendimiz, Mekke’den Medine’ye hicret ettiler.

Hicrî takvimin başlangıcı.

Mescid-i Nebevi inşa edildi.

İlk ezan okundu.

Hz. Ali’nin (radıyallâhuanh) Hicreti ve Kubâ’ya Varışı

KubâMescidi‘nin İnşası.

Rasûlullah (asv)’ın, Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması.

Neccâr oğullarının Rasûlullah (asv)’ı Medineye götürmesi.

EbûEyyûb el Ensârî’nin evinde yedi ay misafir kalması.

623 
Kıble yönü Cenab-ı Hakk’ın emriyle Kudüs’ten Mescid-i Haram’a çevrildi.

Medine Vesikası‘nın  ( Sözleşmesi) Tanzimi

Muâhât (Muhâcir ve Ensârın birbirlerine kardeş olarak ilan edilmeleri) Hicretten 5 ay sonra

Peygamber Efendimiz (SAV) Aşure Orucu tuttu ve Müslümanlara tavsiye etti.

EbûCehil’in Mekke ordusuyla Müslümanların üzerine gelmesi ve Allah’ın Müslümanlara savaş İzni vermesi624 
Bedir Savaşı Mekkeli müşriklerle yapıldı. İslam’da ilk harb olan şanlı Bedir zaferi ve küfrün elebaşısıEbûCehil’in öldürülüşü (Yerine EbûSüfyan’ın geçmesi). Bedir Şehitleri

Aynı yıl Beni Kaynuka Yahudileri üzerine gidildi ve onlar, Medine’den çıkarıldı.

Ramazan orucu farz kılındı.

İlk bayram namazı kılındı.

Zekat farz oldu.

Allah Resulü’nün kızı ve Hz. Osman’ın eşi  Hz.Rukiyye vefat etti.

Hz Ali ile Hz Fatıma evlendi.

İlk kurban bayram namazı kılındı.

Kaab bin Eşref Olayı, bu şahıs şiirleriyle Müslümanları hicvedip, müşriklerikışkırtıyordu. Peygamber efendimiz hakkında idam kararı vermiştir. Ashabtan Muhammed bin Mesleme bu kararı uyguladı.

625
Uhud  Savaşı
yapıldı. Mekkeli müşrikler, Mekke dışındaki müşrik kabilelerden 2000 asker topladılar. Mekke’den katılanlarla, 700′ü zırhlı, 200′ü atlı olmak üzere, EbûSüfyan’ın komutasında 3000 kişilik tam tekmil bir ordu ile Medine üzerine yürüdüler. Müslümanların karşısında savaş durumu alan müşrik ordusu, sayıca Müslümanların 4 katından daha fazlaydı. Üstelik bunlardan 700′ü zırhlı, 200′ü atlıydı. Müslümanların ise 100 zırhı ve sadece 2 atları vardı. Uhud Savaşı’nda üç safha yaşandı: İlk safhada Müslümanlar üstün geldiler, müşrikleri bozguna uğrattılar. İkinci safhada, kaçan müşrikleri kovalamayı bırakıp, kesin sonuç almadan ganimet toplamaya koyulmaları ve Efendimizin yerlerinden ayrılmamalarını emrettiği okçu birliğinin görevlerini terk etmeleri yüzünden, Müslümanlar 70 şehit vererek mağlup duruma düştüler. Üçüncü safhada ise, dağılmış olan Müslümanlar, Peygamberimizin etrafında toplanıp, karşı hücuma geçerek, düşman hücumunu durdurdular. Uhud Şehitleri

Hz. Hasan RA. doğdu.

Hamrâü’l-esed Gazvesi, Uhud’dansonra  üstünlük elde eden Mekkeli müşrikler Müslümanları imha etmek için gelmiş ancak korkup kaçmışlardır.

Raci Olayı meydana geldi. İslâm’a davet için çevre kabilelere Âsım RA. başkanlığında gönderilen muallimlerden sekizinin şehid edilmesi, Zeyd ve Hubeyb’in Mekkelilere satılması ve şehit edilmesi.

Bi’ruMaûne Vakası, Necid Bölgesine gönderilen Ashabı Suffe’den 70 muallimin şehit edilmesi.

Beni Nadir Gazvesi ile  şımaran Yahudiler sürgün edildi.

626

Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Torunu Abdullah’ın (radıyallâhuanh) Vefatı

EbûSeleme’nin (radıyallâhuanh) Vefatı

Hz. Hüseyin’in (radıyallâhuanh) Doğumu

Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Ümmü Seleme (radıyallâhuanha) ile Evlenmesi

Bedrü’l-Mev’id Gazvesi

Dûmetü’lCendel Gazvesi. Suriye’de toplanan eşkıyalar dağıtıldı.

 

627
Hendek Savaşı yapıldı. Düşman saldırısını kolayca önlemek maksadıyla Efendimiz’in Medine etrafında hendekler kazdırması sebebiyle, Hendek savaşı adını alan bu muharebenin bir diğer adı da Ahzab’dır. Savaş neticesinde müşrikler mağlup olarak geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Artık onlar bundan sonra Müslümanlar üzerine yürüme cesaretini kendilerinde bulamayacaklardı.

Beni Kurayza Yahudileri Peygamber Efendimiz’le olan anlaşmalarına göre Hendek savaşında Medine’yi Müslümanlarla beraber korumak zorundaydılar. Fakat bunu yapmadılar. Üstelik anlaşma hükümlerini hiçe sayarak harbin en nazik safhasında müşriklerle işbirliğine gittiler. Hendek sonrası Allah Rasulü ordusuyla Beni Kurayza üzerine yürüdü ve bu tehlikeyi bertaraf etti.
Benî Mustalık ( Müreysî ) Gazâsı: Bu kabile Medine’ye saldırmak istediğinden susturuldu.

İfk Olayı;  Benî Mustalık ( Müreysî ) Gazâsı dönüşü Hz. Aişe’ye validemize iftira dedikodusu yayıldı.628
Rıdvan Biadı; Kabe ziyareti için yola çıkıldı. Mekke’ye elçi olarak Hz Osman gönderildi. Hz Osman’ın müşrikler tarafından şehit edildiği haberini alan Efendimiz, sahabilerinden müşriklerle çarpışma mevzuunda biat aldı. Bu biata Rıdvan biatı denir. Bu haberi alan müşrikler, Hz Osman’ı serbest bıraktılar Müşrikler Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmemeleri konusunda çok kararlıydılar. Bunun üzerine Efendimiz’e bir heyet gönderip anlaşma imzalamak istediler. Allah Rasulü, ilk bakışta Müslümanların aleyhinde gibi görünen ama daha sonra lehine dönen anlaşma maddelerini kabul etti.

Hudeybiye Antlaşması. Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma Müslümanlar için siyâsî bir zaferdi. Çünkü, bu antlaşma ile Mekke müşrikleri İslam Devleti’ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık ateşkes süresi içinde Peygamberimiz (s.a.v.) Kureyş tarafından emîn olarak tebliğ faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekti. Bu sayede zamanın hükümdarlarını İslâma davet fırsatını buldu. Mektuplar göndererek onları İslâm’a çağırdı. (Bizans İmparatoru Heraklius’a, İran KisrâsıPerviz’e, Mısır AzîziMukavkıs’a, Habeşistan Necâşîsi’ne, Yemen VâlisiBâzân’a, Bahreyn, Umman, Dımeşk (Şam) ve Yemâme emirlerine elçiler ve mektuplar gönderdi. Yemen Vâlisi, Bahreyn ve Umman emîri, Habeş Necâşîsi (gizli) Müslüman oldu. Heraklius ile Mukavkıs elçilere iyi davrandı.)

Hayber Savaşı ve Hayber’in Fethedilmesi. Hz. Ali’nin dillere destan kahramanlıklar göstermesi, Yahudilerin baş cengâveri (savaşçısı) Merhab’ı bir hamlede yere sermesi.

Hayber’in fethi ile hemen hemen Arabistan’daki bütün Yahudiler İslam devletine tabi duruma gelmiş sayılıyordu.

Zeynebbt. Haris adındaki bir Yahudi kadının Hz. Muhammed (SAV)’i  zehirli etle zehirleme girişimi.

629 
Müslümanlar ilk kez Umre yaptılar.

Hâlid bin Velid ve Amr b. Âs Müslüman oldular.

Mute Savaşı bu yılda Bizans ile yapıldı. İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha’nın peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velid’in askerî dirâyeti sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zâyiat vermeden geri çekilmesi. Mu’te Savaşı, Suriye’de Müslümanların Bizans’la ilk karşılaşması idi.

630 
Mekke Fethedildi. Kâbe putlardan temizlendi. Mekke fethi ile Kureyş’in hemen hemen tamamı İslam’la şereflendi. Fetih, aynı zamanda civar kabileler, bilhassa Kureyşlilere taraftar bulunan kabileler üzerinde müspet tesirler bırakmış ve onların İslam ve Müslümanlara karşı gönüllerinde sevgi dolu sıcak bir alaka duymasına sebep olmuştu.

Huneyn Savaşı: ( Hevâzin Seferi) Mekke’nin fethinden iki hafta sonra bazı kabileler savaş hazırlığı yaptı. Sakif ve Havazin kabileleri bunların başında yer alıyordu. Büyük bir ordu hazırladılar ve iki ordu Huneyn’de karşılaştı. Huneyn savaşında Müslümanlar galip geldi.

Tâif Kuşatması

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Oğlu İbrahim’in Doğumu

Tebük Seferi, Bizans üzerine yapıldı. Bizans ordusu giriştikleri savaş hazırlıklarından cesaret edemedikleri için vazgeçtiler ve İslam ordusu karşısına çıkamadılar.

Mescid-i Dırar; Tebük Seferinden döndükten sonra münafıkların Küba Mescidi ile Mescid-i Nebevi arasına yaptırdığı bu mescidTevbe/107 ayeti inince Peygamberimiz tarafından yıkıldı.Ci’râne Umresi ve Medine’ye Dönüş

631

Sulh ve sükûn devresi. Elçiler yılı (Senetü’lVüfûd). Yetmiş kadar kabileye heyetler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden gelen heyetlerin Müslüman olduklarını arz etmeleri.

Peygamberimizin sevgili oğlu İbrahim’in vefatı.

Hz. Peygamber Kur’an-ı Kerim’i Ramazanda Hz.Cebrail ile karşılıklı iki defa okudu. Bu olay, ramazan ayında Müslümanlar arasında, karşılıklı baştan sona Kur’an okumayı (mukable) bir gelenek haline getirdi.

632

Veda Haccı yapıldı.

Veda hutbesi yüzbinlere tebliğ edildi. Veda Hutbesi

24 Mayıs’ta Hz. Peygamber ateşli bir hastalığa yakalandı.

Peygamberimiz (SAV)’in BakîMezarlığı’na  bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü’minleri selamlaması ve şehidlere duası.

Vefâtından üç gün önce Hz. Ali ile Fahd’a dayanarak mescide gelip cemaata namaz kıldırması, ashâbına hayır temennîlerde ve son tavsiyelerde bulunması.

8 Haziran Pazartesi günü Hz. Peygamber’in vefatı ve ruhunun Refîk-i A’lâ’ya (Yüce Dost’a) yükselişi.
9 Haziran Salı günü Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa Peygamber’in SAV’in defnedilmesi.

ÇALIŞMADA FAYDALANILAN BAŞLICA KAYNAKLARIN BİBLİYOGRAFYASI:

Başta Kur’an-ı Kerim’in ilgili ayetleri ve konuyla ilgili Hadis Kaynakları  ve:

1) İbn Kesîr, El-Bidaye ve’n-Nihâye Büyük İslâm Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2008.

2) Ebû Cafer Muhammed Bin Cerir’üt-Taberi, Taberi Tarihi, Sağlam Yayınları, Tercüme M.Faruk Gürtunca, İstanbul.

3) Mesudî, Murûc Ez-Zeheb, Çeviri D.Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul, 2011.

4) Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz., Mârifetnâme, Sadeleştiren Durali Yılmaz ve Hüsnü Kılıç, Çelik Yayınevi, İstanbul, 2011.

5) Ahmet Cevded Paşa, Peygamberler Tarihi ve Hz. Muhammed’in Hayatı, Sadeleştiren Zekeriya Akman, Ankara, 2014.

6) M.Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, TDV Yayınları, Ankara, 2014.

7) Hekimoğlu İsmail, İslâm Tarihi, İstanbul, 2001.

8) İsmail L. Çakan, N.Mehmet Solmaz, Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Peygamberler ve Tevhid mücadelesi, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2014.

9) Ahmet Lütfü Kazancı, Hz. Süleyman’dan Hz. Muhammed’e (s.a.s.) Peygamberler Halkası, İstanbul, 1997.

10) Türk İslam Ansiklopedisi Asr-ı Saâdet, Editör Servet Ergin, Dünden Bugüne Tercüman Ilıcak Yayıncılık, İstanbul.

11) Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1988-2013.Hakkında Mehmet Karasakal

Check Also

Türk – Kürt Münasebetinin Tarihi Gelişimi

  Bu iki kadim milletin tarihin zaman sularında ortak bir halk olarak yaşadığı süreci, dönemin …

47 yorumlar

 1. hz yahyanın yaşadığı dönem hz isa da olduğu gibi çok kafamı karıştırdı. 0 milat ve hz isanın doğumu olarak kabul ediliyor. hz yahya da isa dan 6 ay büyük. 40 47 yıllarındA efese giiti deniyor o zman 40 47 yaşında ölmüş olması lazım ama 34 yasında öldü diyolar. hz isadan sonra da bir süre yaşadı diyolar. ama kaynakların bazılarında önce öldü deniyor. kitabımız kuranı kerim bu konuda ne diyor?

  • Mehmet Karasakal

   Sayın okurumuz, 0 ( sıfır ) miladı Hz. İsa’nın doğum günü değil, öncelikle bu yanlışı düzeltelim. Milattan önce 6. Yılda Hz. İsa doğmuştur. Milatda Hz. İsa 6 yaşındaydı. Hz. İsa M.S. 27 yılında semaya kaldırılmıştır. Yani yaşamı 33 yıl sürmüştür. Tabi bu tarikler yüzde yüz değildir, 3-5 yıl değişebilir. En doğrusunu Allah(C.C.) bilir. Konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim ayetleri ise şunlardır: Aliimran 38/39, Meryem 7/12-15, Enbiya 89/90, Meryem suresi 35’e kadar. Herhangi bir mealden ( sitede yüklü olan Mahmut Kısa Mealinden de istifade edebilirsiniz.) okuyabilirsiniz. Selamlar…

 2. Ayrıca bir sorum daha olacak tarih olarak parantez ici mi yoksa parantezin yanindaki tarihi mi alacagim? Ayrica su da var parantezin icindeki buyuk rakamlari alsam bile olmuyor insan nesli milyon yillar oncesine gidiyor.o 7000 yillik rivayeti de okudum ve o 7000 yılın 1 yılı eger dunyanin baslangicindan bu gune heaplarsak 2.500.000 yila denk geliyor ama boyle de olmayabilir. Illaki 7000 yil dendiyse bu dunyadaki yıl anlayisi ile ayni olmayabilir o yuzden ilk insanin tarihini 10.000 yila kadar yaklastirmak tuhafima gitti insanlik tarihi milyonlarca vardi yani o yuzden 7000 yil anlayisi bana gore daha buyyk donemleri ifade ediyor bu yuzden kesin tarih vermek bana gore dogru degil. Tabi Allah bilir en dogrusunu

 3. Böyle saçma bir yazı görmedim.Hz Adem ile Nuh arası 1500 yıl diyorsunuz ama ademden sonra helen peygamberlerin yaşlarını toplarsak 8500 yıl oluyor.Ayrıca ademden sonra insanlığın ömrü 7000 yıl olacak diyorsunuz.Hesap makineniz de mi yok.

  • Mehmet Karasakal

   Öncelikle şunu belirteyim bu yazıdaki tarihlerin tamamı birinci elden kaynaklardan alınmış ve kronolojik olarak tasnif edilmiş ve sıralanmıştır. Net olarak tarih hesaplamaları imkansız benim acizane istifadenize sunmaya çalıştığım tarihin kronolojik sıralaması, tarihlerde belirttiğim üzere varsayımlara dayalıdır.
   İkinci konu, Hesap makineniz var sanırım sizin, babanızın ve dedenizin yaşlarını hesap makinesiyle toplar mısınız? Çıkan sonuç sizin mantığınızla sizin dedenizin doğum gününü mü vermiş oluyor? Sanırım biraz düşündüğünüzde kendi sorunuza cevap vermiş olacaksınız. Üstelik hesap makinesine ihtiyaç duymadan.

 4. Allah razı olsun.Çabanıza Rabbim mükafat ihsan eyleyip affınıza maģfiretinize vesile kılsın.

 5. murat pirencek

  Aşağı yukarı doğru ama %100 değil zaten şu an için bu imkansız ben kuranı Kerim i okuyup bitirdikten sonra kendi kendime hesap yaptım ve dedimki aşağı yukarı insanlık tarihi 7000 yada en fazla 8000 yıl diye düşündüm bir yıl sonra bu çalışmanızi görünce kafamdan yaptığım hesabın doğru olduğuna kanaat getirdim bence Kur’an i 7 yada8 kez okuyun yüce ALLAH ilminizi artiracak.teşekkürler

 6. Cengiz ALABAY

  Guzel bir calisma. Bazi tutarsizliklar yinede var mesela Efendimizin oglu Kasim in 598 de dogup iki yasinda vefat ettigini yazmissiniz yine oglu kasimin huzun yili olan 619 da vefat ettigini yazdiginiz gibi. Ancak hicbir bilgi sahibi degilken bunca bilgiye ulasmamiza vesile oldugunuz icin tesekkur ediyorum. Emeginize saglik, Allah razi olsun. Cengiz ALABAY

  • Mehmet Karasakal

   Selamun Aleyküm Cengiz Bey, dikkatiniz ve uyarınız için teşekkür ediyorum.

   Hüzün yılında olmaması gereken bilgi, sanırım müsvetteden geçilirken yanlışlıkla kopyalanmış, vesilenizle bir hatayı düzeltmiş olduk. Selamlar…

 7. Benim tahminimine göre Göbeklitepe de bulunan tapınaklar da dikkate alınırsa Hz. Adem in yaklaşık 12-15 bin yıl önce yaşadığı kuvvetle muhtemeldir. Nitekim evrim süreci içinde insanoğlunun (sosyal-kültürel-bilimsel anlamda) yaklaşık 12 bin yıl önce olağanüstü bir sıçrama yaptığı ve bunun nedeninin de hala anlaşılamadığı itiraf edilmiştir. Kanaatimce bu sorunun cevabı insanın (Hz. Adem ve nesli) yeryüzüne çıkışında gizlidir.

  Yazıda belirtilen ömürlerin abartılı olduğunu, israiliyyat (yahudi kaynaklarından) geldiğini düşünüyorum. Bilimsel açıdan bu kadar uzun süre yaşamın mümkün olmadığı ve Kuran-ı Kerim’de mecaz ve kinaye sanatının hiç de azımsanmayacak sayıda kullanıldığı gerçeğini göz önünde tutarsak konu daha net anlaşılacaktır.

  • Mehmet Karasakal

   Selamun Aleykum Furkan bey, yazının girişinde ıspata dayalı bir çalışma olmadığını belirtmiştim ve faydalandığım kaynakları yazının sonuna eklemiştim. Bu kaynaklardan İsrailiyat kaynağı olduğunu sanmıyorum. Yinede yanılmış olabilirim, sizin tespit ettiğiniz varsa paylaşırsanız sevinirim. Yazıdaki ömür sürelerinin abartılı olduğunu söylemişsiniz, bu konuda temel aldığım kaynaklardan biri Kur’an-ı Kerim de Hz. Nuh Aleyhiselamın 950 sene tebliğ ettiği yazmaktadır.Selamlar…

   • bu dunyada tek yaratilan kavimler insanlar ve cinler degildir. Kanitlanmis bir MU kitasi ve atlantis kitasi varligi soz konusu. Dinazor iskeletleri, uzayli dedigimiz varliklarin kalintilari, antik uygarliklarin hala akil sir erdiremedigimiz bulus ve mimarileri. lakin bunlarin en buyuk kaniti Tevrat ve Incilde gecen Enoch I ve Enoch II isimli Hz. Idris’e gonderildigi one surulen Kuran ile cok buyuk benzerlikler tasiyan kutsal kitaplardir. Hemen hemen butun dini kitaplar devlerin varligindan bahseder. Hatta Hz. Nuh’un bile onlardan biri oldugu, tufanin devleri yoketmek icin ciktigi fikirleride vardir. Buna ragmen bu kitaplarda cok daha fazlasi vardir.
    bu durumda; gobekli tas bizim kavmimize ait bir yapit olmayabilir ve Kuranda bahsedilen yasamlarin yuzlerce yil olmasinda bir sakincasi yoktur.

 8. Yazımda ‘Kuran-ı Kerim’de mecaz ve kinaye sanatının hiç de azımsanmayacak sayıda kullanıldığı gerçeğini göz önünde tutarsak’ ifademi tekrar hatırlatırım.

  “yedullâhi fevka eydîhim” (Allah’ın eli, onların ellerinin üstündedir;) Fetih/10
  Şimdi bu ayeti haşa: ‘Allahın eli vardır’ şeklinde mi anlayacağız?
  Şüphesiz hayır. Bu bir mecazdır.

  “..Nuhu kavmine gönderdik de içlerinde elli yılı müstesna bin sene durdu derken onları tufan yakalayıverdi hep zulmediyorlardı.” ANKEBUT-14

  Ayette neden direk 950 sene denmemiş, onun yerine “50 yıl eksiği ile” denmiştir. Haşa Allah 950 sene demesini bilmemekte midir?
  Bu, kesretten kinayedir. Çok uzun yıllar yaşadı anlamındadır.

  “And olsun ki, onların hayata diğer insanlardan ve hatta Allah’a eş koşanlardan da daha düşkün olduklarını görürsün. Her biri ömrünün bin yıl olmasını ister. Oysa uzun ömürlü olması onu azabdan uzaklaştırmaz. Allah onların yaptıklarını görür.” (Bakara-96)

  Burada bahsedilen insanların 1000 yıl yaşama isteğinden bahsetmekte, ardından da ‘oysa uzun ömürlü olması..’ denmesi burada da 1000 yılın kinaye olmasının belirtisidir.

  Arapçada 1000 sayısı ile ilgili başka ayetler de vardır. Bunların da kesretten kinaye olarak kullanıldığı düşüncesindeyim.

  Arapçadaki 1000 sayısının kinaye olarak kullanılması dilimize de girmiştir:
  Mesela; “bin kere söyledim, yapma şunu!” cümlesi, kesretten kinaye için güzel bir örnektir.

  “…Onlar için yetmiş kez bağışlanma dilesen de, Allah onları asla affetmeyecektir…”(Tevbe-80)

  Bu ayetten de ’71 kere bağışlanma dilersen affeder’ anlamı asla çıkmaz. Bu da kesretten kinayedir.

  Unutulmamalıdır ki Arapça mecaz ve kinaye açısından oldukça zengin bir dildir.

  Mehmet Bey yazdıklarınızı saygıyla karşılıyor ve emeğiniz için teşekkür ediyorum. Faydalandığımı belirtmek isterim. Sadece kendimce yorum ve eleştiri getirdim. Tüm bunlardan çıkardığım sonuç da İslam dünyasının malesef İslami ilimden (bilhassa Kur’an) ve dünyaya ait bilgi arayışı çabasından (bilim) oldukça uzak olduğudur.

  Tüm yazdıklarım benim de katıldığım yorumlardan ibarettir. Yanlış/eksik/isabetsiz olabilirler.
  Allahu a’lem. (En doğrusunu Allah bilir.)

 9. göbekli tepede bulunan kalıntılar insanlığın 10 000 yıl öncesine dayandığını sölüyor. bu durumda onlarada peygamber gelmiş olması lazım onların peygamberi kim olabilir?

  • Mehmet Karasakal

   Selamun Aleykum, Ömer Bey,
   Peygamberlerin geliş sırası değişmiyor. Biz tarihi tam olarak bilmediğimiz için tarihler değişiyor. Yani süreç aynı, tarih ne olursa olsun ilk insan ve Peygamber Hz. Adem’dir. Bizim kronoloji de asl olan sıralama tarih değil. Yazının girişinde bunu izah etmiştim.
   Selamlar…

  • Göbekli tepedeki kalıntılar 12 bin öncesine ait. araştırmanın başındaki profesör henüz toprak altında bulunan ve ortaya çıkarılanlardan 2-3 bin önce inşa edilmiş gömülü 10 a yakın tapınak olduğunu saptadıklarını belirtiyor. Bu da Hz. Adem in en az 12-15 bin yıl önce yaşadığına dair kuvvetli bir işarettir. Tabi bilim sürekli gelişiyor yeni bilgiler ışığında bu süre değişebilir. Kesin olan ise, bu tapınakların, dönemin bilgi seviyesinin çok üzerinde bir ‘mühendislik hesabı’ ile inşa edilmiş olması. Kuranda adı geçen bir çok peygamberin ortadoğuda ve bu toprakların çevresinde yaşadığı, Göbekli tepenin urfada olması ve bu ilimizin ‘Peygamberler Şehri’ olarak nitelenmesi ciddi işaretlerdir.
   Hz Adem’in bu topraklarda yaşamış olması kanaatimce çok güçlü bir ihtimaldir.
   Yani ‘bu durumda onlara da peygamber gelmiş olması lazım’ tespiti kesinlikle doğru. ‘onların peygamberi kim olabilir?’ sorusunun cevabı da Hz. Adem, Hz. Şit ya da devam eden peygamberler silsilesinden Yüce Bir Zat olduğu kesindir.

   • Göbeklitepe de bulunan kalıntılar için tapınak diyorlar. Tarihte bulunan her eski yapıya tapınak dedikleri gibi. 6m lik direkler var. Bana sorarsanız yine bir peygamber var işin içinde ama bambaşka bir şey var ortada. Daha fazla soylemek istemiyorum , tezimi incelemek için urfaya gideceğim inşAllah.

    • Tarihte bulunan her eski yapıya tapınak kimler diyor? Tapınak adı üstünde tapınma işinin yapıldığı yerdir. Dilimize Arapçadan girmiş olan “mabet, ibadethane” sözcüklerinin Türkçesidir. Bu anlamda Namaz kılmaya gittiğimiz Camiler de birer tapınaktır.
     “Bana sorarsanız yine bir peygamber var işin içinde ama bambaşka bir şey var ortada.” derken ne kastettiğinizi anlayamadım. Konuyu biraz açarsanız sevinirim. Ayrıca Urfa incelemelerinizi bizimle de paylaşın lütfen..

 10. TÜM KATILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM ÇOK BİLGİLENDİM

 11. ESELAMÜN ALEYKÜM DOSLARIM TARİH DİYORSUNUZ AMA BAZI PEYGAMBERLER AYNI ZAMNDA YAŞAMIŞ VEDE AYNI ZAMANDA GÖREV ALMIŞLAR ÖRNEK İBRAHİM PEYGAMBER VEDE LUT YUSUF PEYGAMBER VEDE YAKUP ALEYÜ SELAM MUSA PEYGAMBER HARUN PEYGAMBER İSA ALEYÜ SELAM VEDE ZEKERİYA YAHYA VEDE İSA PEYGAMBERLER ONUN İÇİN HESAPLAMAYI BIRAKIN BENCE

 12. Selamünaleyküm arkadaşlar milattan önce 10000 li yıllarda Hz adem as dünyaya indi ise milyon yıllık insan iskeletleri kime ait benim tarihsel açıda Kafan karıştı..!

  • “milyon yıllık insan iskeletleri” ifadesi bence yanlış. ‘insansı’ demek daha doğru olur kanaatindeyim.
   Sorunun cevabı bu bağlamda İnsan Suresinin ilk ayetinde gizli gibi..:
   – İnsanın üzerinden, henüz anılmaya değer bir şey olmadığı uzun bir süre gelip geçmedi mi? (İnsan/1)

   Bahsettiğiniz iskeletler (akıl, vicdan ve irade(=seçme özgürlüğü) tüm bunları ifade eden kısaca RUH)u olmayan, yani anılmaya layık olmayan varlıklardır.
   Allah-u A’lem.

 13. HZ. Yahya ile Hz.Meryem kuzen ise Hz. isa ile arasında nasıl 6 ay oluyor ?

 14. İnsanoğlunuN bin yıl yaşamasi mümkün değildir hz Nuh un 950 yıl yaşaması onun oldukten sonra hükmünün suresidir

 15. Merhaba hz süleymanın vefatına 920 demişsiniz ama tarih kayıtlarına geçen bilgiye göre birleşik monarşinin son hükümdarı hz süleyman 971 yılında vefat edip 970 yılında birleşik monarşi ikiye bölünmüştür.

 16. Bence insanlığın yada Peygamberlerin tarihini araştırmak yerine onların mesajlarını anlamak, tatbik etmek en doğrusu. Hangi peygamberin hangi tarihte, nerede, ne kadar yaşadığını bilmenin bana ne gibi faydası olabilir. İster yüz yıl, ister bin yıl yaşamış olsun. Zaten bütün bunları yüzde yüz bilme olasılığı da yok, tümü rivayetten ibaret. En doğrusunu Allah bilir diyerek getirmiş oldukları mesajlardan ders çıkarmak bana göre en doğrusu.

 17. Önce teşekkür ederek başlamalıyız, çünkü emek var.

  Mevcut bilimin tarihlendirme de kullandığı Karbon testi nin ne kadar doğru olduğunu araştırsak, yoruma ordan başlasak daha sağlıklı olacak. Acaba ne kadar doğru?

 18. sayın mehmet karasakal bende insanlığın ömrünün 7000 sene olduğuna inanıyorum, yalnız Allah (c.c) 124 bin veya 224 bin peygamber gönderdiği söyleniyor. Kur’an da sadece bu 124 bin peygamberden 25’in ismi geçiyor. bu 124 bin peygamber o zaman hep bir arada mı yaşamışlar. 7000 senede her ay bir peygamber gelse bile 84 bin ediyor. helede bunun 224 bin peygamber oldugunu düşünecek olursak çok daha karmaşık oluyor. bu konuyu bana detaylıca anlatırsanız sevinirim

 19. aslında daha söylenecek çok şey var

  Bize şöyle öğretilmişti:”Cenab-ı hak,insanlığı düzeltme ve yanlışlarından kurtarmak için,çok yakından izlemiş ,gerektiğinde peygamberler göndererek onları doğru yola yönlendirmiştir”Ama çalışmanızdan anlıyoruz ki,peygamberlerin çoğu,yağmur gibi peşpeşe gelmiştir.Adem’den sonra hemen hemen her doğan çocuk,evel Allah peygamber oluvermiştir.O dönemde dünyada kaç insan vardı ki onları doğru yöne iletmeye bu kadar çok peygamber ortaya çıkmıştır.Ayrıca hemencecik, daha üç-beş insan varken hangi aralıkta bunlar fırsat bulup yoldan çıkmışlar.Demekki göksel dinlerin hepsinde yer alan peygaaamberlik müessesesi hiç de başarılı olamamıştır.21.yüzyılda artık bu masalları bırakmak gerek.Yine de elinize sağlık.Doğan Göker

 20. 300 bin peygamberin nazil olduğü soylenir , her biri diğerinin ardından geldigini düşunursek ve adem nuh gibi peygamberlerin biner yıl yasadığını var sayarsak ve diger 300 bin peygamberinde 50g şer yil arayla geldiginı hesap edersek tahmini iñsanlığin 7 bin on bin değil 150 milyon yila takabul eder bu durumu nasil açikliyabilirsiniz

 21. H. NESLİHSN ÖZMAYA

  SAYIN GÜLBAHAR HANIM, EFES’E GİDEN YAHYA PEYGAMBER OLAN YAHYA DEĞİL HAVARİ YAHYA YANİ YUHANNA’DIR… ÇALIŞMA İÇİN MEHMET KARASAKAL BEYE TEŞEKKÜRLER… BU KONUYLA İLGİLENİYORUM DA ACABA İNCİL VE TEVRATTA PEYGAMBERLERİN HAYATLARIYLA İLGİLİ KISIMLAR DOĞRU MU? MALUM DAHA GENİŞ ANLATILMIŞ

 22. Çalışma özen ve emek dolu efendim çok değerli bir eser oluşmuş ALLAH razı olsun.

 23. Yılmaz Yılmaz

  Şimdi insanlığın ömrü 7000 yıl olacaktır hadisinden yola çıkarak …4890+2018=6908 yani 92 yıl sonra kıyamet kopacak diyorsunuz .. peygamberlerin tarihini hz Adem sav in dünyaya gönderilişini hesaplıyorsunuz… 1. Sorum şu neye göre böyle bi hesap yaptınız 2. Sorum bilmediğimden soruyorum hz Muhammet sav efendimizin gerçekten böyle bir hadisi varmı

 24. Çalışma çok güzel,rivayetler yaklaşık ve doğruya çok yakın,peygamberler sayısını hesaplayıp milyon yıla denk getiren arkadaş,her peygamber arası 1000 yıl diye anlıyor,peygamberlerin cocukları,10,15 veya daha fazla olurken aralarında 1,2,3,4er …yil ara var,yani çoğu peygamber olup farklı kavim yada beldeye giderken400,700 yaşında olan peygamberler arasında,1,5,10 yıl oynar.Bunların da çocuklarıcpeygamber olurdu böylece 1,2000 yılda çok rahat peygamber sayısı 1000 2000 bile bulur,yani 7..10000 yılda peygamber sayısı 100000 olsa bile mantıklı.
  Sıra ve tarih oldukça mantıklı,ayrıca dini yalanlayan bazı ateistler olacaktır,ÇÜNKÜ KABİL VE HABİL ZURRİYETİNDEN GELDİ İNSANLAR,KÖTÜLER KABİLİ,İYİLER HABİLİ TEMSİL EDİYOR.
  İnsanların rengine gelince Allah cebraili dünyaya gönderdi beyaz,kırmızı ve siyah toprak aldı Rabbine ulaştırdı ve Allah bu karışım topraktan ADEM Â.S I YARATTI.Herşey mükemmel yaratıldı imtihan için.
  İnkârcı ve iman edenler olacağını bilen ALLAH CEHENNEM VE CENNETİ YARATTI.
  HZ.ADEM İLA BU ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE 10.000
  YILI GECMEZ

  • gerçekten inanılmaz yorumlamışsınız. tarih, antropoloji, bilim kültür her şey var bu yorumda.. takdire şayan.

 25. Burada verilen rakamlar kafa karıştırıyor. Internette dolaşan İslam’la ilgili bilgilerin çoğü Isevi ve Musevi rivayetlere dayanıyor. Bence oturup Kur’an mealini baştan sona okuyunuz. Prof. Dr. Mehmet Okutan’a göre Hz. Adem ile eşinden biri kız biri erkek olan çiftlerin dünyaya geldigi ve çapraz evliliklerin olduğu konusu Kur’an’da yokmuş.Eşinin, Hz. Adem’in kaburga kemiğinden yaratıldığı ve adının Havva olduğu bilgisi da yazılı değilmiş. Bu da İsevilerden alınmış. Hz. İsa’nın dünyaya ineceği, Mehdi’nin geleceği hep İslam’a sonradan sokulmuş. Kur’an’da anlatılan bilgilerle yetinmeyen bazı insanlar İslamiyeti rivayet ve efsane dinine dönüştürmeye çalışmışlar. Önce Kuran meali ve tefsirler okunmalıdır. Ondan sonra diğer eserlere bakılabilir.Hangi eser niçin yazıldı? Neye hizmet ediyor? Müslüman bunu sorgulamalı.

  • Ahmet Tok bey, kusura bakmayın ama siz de hem “Kur’an mealini baştan sona okuyun” diye tavsiyede bulunuyorsunuz, hem de “_miş, _mış” cümlelerle başkasından rivayette bulunuyorsunuz. Önce siz bir meali baştan sona okuyup, sahih kaynaklar yardımıyla anlamaya çalışın, sonra başkalarına tavsiyede bulunun.

  • Aslında güzel tespit ama bi yandan kenara artıklarının hepsi sağlam hadisler. Hadislere inanılmaması gerektiğimi savunuyorsun?

  • Mehmet Karasakal

   Ahmet Bey merhabalar, öncelikle belirteyim bu çalışmayı Müslüman bir tarihçi ve sosyolog olarak aslında kendimi aydınlatmak için, bazı konulardaki eksiklerimi gidermek, bütünleştirmek için, insanlık tarihini kronolojik bir bütünlük çerçevesinde değerlendirmek için yaptım. Sonra notlarımı benim gibi merak edip imkanı olmayanlarla paylaşmak istedim. Amacım bilinmeyen bilgiler üzerine yorum yapmak değil, bundan ve yanılgıya düşmekten Allah’a sığınırım.
   Zaten bu hassasiyetimi çalışmanın bütününü okuduysanız uyarılarla açıkladım.
   Amacım burada haddi aşıp bir ispata girişmek değil, böyle bir ispatı zaten kimsenin yapması da mümkün değil. Çünkü biz ancak Kur’an-ı Kerim ve Resulullah Aleyhisselam’ın bize bildirdiği kadar bilgi sahibiyiz. Ben yalnızca bu ikisini temel refarans alarak, ve bunu daha önce yapmış müelliflerin kitaplarından da istifade ederek bir sıralama yaptım. Tarihler çalışmada da belirttim ve uyardım kesin değil tahminidir. Bir bilim olarak tarihten istifade etmek içindir. Kur’anı Kerim okuma tavsiyeniz için de teşekkür ederim. Her Müslüman Allah’ın kendisi için gönderdiği kitabı okumalı.
   Selamlar…

 26. Hz. Yusuf m.ö. 1300 lerde yaşamıştır. 4.Amonhotepe dönemi.
  Hz. Musa m.ö. 1200 lerde yaşamıştır.
  2. Ramses dönemi.

 27. Sizi içtenlikle tebrik ediyorum. Allah emeğimizi karşılıksız bırakmasın.

 28. PEYGAMBERLER TARİHİ KRONOLOJİSİ
  M.Ö. 4890 ( M.Ö. 10.000 )
  Hz. Âdem’in yeryüzüne indirildiği tahmini tarih.( İnsanlık tarihi 7.000 yıl süreceği tahmin edilerek hesaplanan tarihtir. ) Hz.Adem’in 930 ile 960 yıl yaşadığı rivayetler arasındaki en güçlü olanıdır. Hz. Havva ile evliliklerinden; ilki, Kaabil/Eklimya, ikincisi, Hâbil/Lebuda olmak üzere 120 çift ( bazı kaynaklarda 20 çift ) çocukları dünyaya geldi. 3.doğum Hz. Âdem’in yerine geçecek olan tek doğan Hz. Şit(Şis)’dir. Hz. Şit Hâbil’in öldürülmesinden 5 yıl sonra, adının anlamına istinaden Allah’ın hediyesi olarak Hâbile karşılık verilmişti. Lakabı Safıyyullahtır.
  M.Ö. 4690 ( M.Ö. 9.800 )
  Hz. Adem (Adam) ile Hz. Havva’ nın dünyada buluşması. Arafat ovasında buluştular.
  M.Ö. 4583 ( M.Ö. 9.600 )
  Hz. Şit (Seth / Şis ) tahmini doğum yılları. Tahmini 912 yıl yaşadı.
  M.Ö. 3960 ( M.Ö.9.000 )
  Hz. Şit. Bu tarih aynı zamanda Hz. Adem’in vefat tarihi olarak tahmin edilmektedir. Çünkü AdemAleyhiselamın yerine kendisi geçmiştir. Hz. Şit’in 912 yıl yaşadığı tahmin ediliyor. Ondan sonra oğlu Enuş (Anuş)(950 yıl), yerine oğlu Kaynan ( 800 yıl ), yerine Mehlail ( 895 yıl ), yerine Yerd ( 926 yıl ), ölünce yerine Uhnuh yani Hz. İdris geçti. ŞitAleyhiselam ile İdris Aleyhiselam arasında Peygamber gelmedi.
  M.Ö. 3600 ( M.Ö.8.000 )
  Hz. İdris( Enpch), Hz. Adem’den sonra ilk kalem tutandır, dünyada ilk elbiseyi dikendir. 60 yaşında iken ölüp tekrar diriltildi. Kendisine önce cehennem sonra cennet gösterildi. Cennete girip Allah’ın dileğini kabulüyle bir daha çıkmadı. Hz. İdris göğe çekilince ( 165 yaşındaydı ) yerine oğlu Müveşlik (MettuŞelah) ( 917 yıl ), yerine Lemek ( 700 ), yerine Nuh Aleyhiselam geçti
  M.Ö. 3480 ( M.Ö. 6.950 )
  Hz. Nuh’un ( Noah ) doğumu. Hz. Âdem ile Hz.Nuh arası yaklaşık 1500 yıl olduğu sanılmaktadır. İnsanlığın ikinci babası ve gemicilik zanaatının piridir. Nuh Aleyhi Selam 950 tebliğ görevinde bulundu.
  M.Ö. 2530 ( M.Ö. 6.000 )
  Nuh Tufanı, tufandan sonra Hz. Nuh 50 yıl yaşadı.(100,160 yıl diye geçen kaynaklarda mevcuttur.) Nuhun üç oğlu:
  SÂM nesli; yeryüzünün orta üst kısmı, Beytülmakdis(Mescidi Aksa), Nil, Feysun, Fırat, Dicle, Seyhan, Ceyhan beş ırmağın suladığı yerler.Araplar, Aramiler, İbraniler,Süryaniler, Keldaniler ve Fenikeliler gibi milletler. Hz. Nuh’tan sonra Hz. Muhammed S.A.V.’e kadarki bün Peygamberler Sâm soyundan gelmişlerdir.
  HÂM nesli; Nilin batısına ve arkasına düşen yerler. Arîler ya da Hintliler, Berberiler, Kıptiler, Farslılar, Kürtler ve Avrupalı milletler.
  YÂFES nesli; Mağrıb ile Meşrik arasında konaklamıştır. Erzurum’a kadar Türklerin dahil olduğu ve Arab olmayan bütün yurtların dahil olduğu soylar. Moğollar ya da Turanlılar, Türkler (Orta Asyalılar dahil), Çinliler, Japonlar ve Moğollar gibi milletler.
  M.Ö. 2480 ( M.Ö. 5.900 )
  Hz. Nuh’un vefatı. Yerine oğlu Sâm geçti ve 600 yıl yaşadı. Yerine oğlu Efrafşed ( Erfahşud ) geçti ( 465 yıl ), yerine Şalıh geçti ( 430 yıl ), yerine Abir ( 340 yıl ), yerine Fâlığ ( 239 yıl ), yerine Ergu geçti. ( 200 yıl) Ergu’ nun zamanı Babil’de oturan zorba Nemrud’un dönemine denk gelmektedir. Yerine Sarug ( 230 yıl ), bu dönemde halkın bir kısmı putlara,taşlara,ağaçlara bir kısmı suya, rüzgara tapmaya başlamıştı. Sarug ölünce yerine oğlu Nahor geçti. Bu dönemde çok şiddetli bir sarsıntı meydana geldi ve bütün putlar yıkıldı, ancak tekrar putları diktiler.
  M.Ö. 2440 ? ( M.Ö. 3.500 )
  Hz. Hûd ( Eber ) 464 yıl yaşadı. Âd kavminin peygamberidir.
  M.Ö. 2400 ? ( M.Ö. 3.000 )
  Hz. Salih ( Shelah ) 258 veya 280 yıl yaşadı. Semûd kavminin peygamberidir.
  M.Ö. 2337 ( M.Ö. 2.500 )
  Hz. İbrahim’in ( Abraham ) doğumu. 175/200 yıl yaşadı. Hz. İbrahim’den sonraki bütün peygamberler ( Hz. Lut istisna, Hz. İbrahim’in kardeşi Haran’ın oğludur.) İbrahim A.S. Peygamberin soyundan gelmiştir.
  M.Ö. 2251
  Hz. İsmâil’in ( Ishmael ) doğumu.
  M.Ö. 2237
  Hz. İshak’ın ( İzaac )doğumu. 160/185 yıl yaşadı.
  M.Ö. 2233
  Hz. İsmâil’in annesi Hz. Hacer 90 yaşında vefat etti.
  M.Ö. 2150
  Hz. İbrahim’in vefatı. Mezarı Filistin, Batı Şeria’da ( Habrun/ Hebron )
  M.Ö. 2115
  Hz. İsmâil’in vefatı. 137 yaşındaydı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), İsmâil Peygamber’in neslinden gelmiştir. Hz. İbrahim’den sonraki diğer bütün Peygamberler ise Hz İsmâil’ in kardeşi Hz. İshak soyundan gelmiştir. Hz. İshak’ tan sonraki bütün Peygamberler Hz. Yakub neslinden gelmiştir. Üç Peygamber müstesna ( Hz. Muhammed (SAV)( Hz. İsmâil neslinden), Hz. Eyyub ve Hz. Zülkifl ( Hz. Yakub’un ikizi İys (İsh, İs ) neslinden gelmiştir.)
  M.Ö. 2067
  Hz. İshak’ın vefatı.
  M.Ö. 2062
  Hz. Lût ( Lot), Hz. İbrahim’in kardeşi Haran’ın oğlu ve kendisine ilk iman edendir.
  M.Ö. 1830
  Hz. Yakup ( Jacob ), Hz. Yusuf’tan 27 yıl önce vefat etti. Lakabı İsrail’dir. Kendisinden sonraki bütün nesil İsrailoğulları olarak adlandırılacaktır. Babası, Hz. İshak’ tan sonraki bütün Peygamberler kendi neslinden Hz. Yakub neslinden gelmiştir. Üç Peygamber müstesna ( Hz. Muhammed (SAV)( Hz. İsmâil neslinden), Hz. Eyyub ve Hz. Zülkifl ( Hz. Yakub’un ikizi İys (İsh, İs ) neslinden gelmiştir.)
  M.Ö. 1770
  Hz. Yusuf ( Joseph ) 120 yıl yaşadı. Mısır’da peygamberlik yaptı.
  M.Ö. 1750
  Hz. Eyyub (Job ), Üçüncü kuşaktan Hz. İbrahim’in oğlu Hz.İshak’ın neslindendir. Yaklaşık 125 yıl yaşamıştır. İbtilası 18 yıl sürdü.
  M.Ö. 1650
  Hz. Zülkifl / Kifl ( Ezekiel ), 75 yıl yaşamıştır. Hz. Eyyub’un oğludur.
  M.Ö. 1600-1560
  Hz. Şuayb ( jethro ), Musa A.S.’ ın kayınpederidir. Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderildi. 140 yıl yaşadı.
  M.Ö. 1550
  Hz. Musa’nın ( Moses ) doğumu. 120 yıl yaşamıştır. Hz. Yûşa ve Hz. Kâlib, Hz. Musa’nın yardımcılarıdır, daha sonra sırasıyla ikisine de Peygamberlik verilmiştir.
  M.Ö. 1500
  Hz. Yûşa’nın ( Yehoşua/Yeşu ) doğumu. Yaklaşık 125 yıl yaşamıştır. İsrailoğullarını Musa A.S. dan sonra Tevrat hükümlerine göre 27 yıl idare etmiştir. Kendisinin döneminde Fars’da ilk 20 yıl Kral Minuşihr ( Minucihr ), 7 yıl Kral İfrasyab yönetici idi. Hz. Musa ile Hızır Aleyhiselam’nın yolculuğuna o da refakat etti.
  M.Ö. 1433
  Hz. Harun’ un ( Aaron ) vefatı. Allah Musa peygamberin isteği üzerine abisi Harun’u kendisine yardımcı tayin etmiş ve böylece İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Yumuşak huylu, sakin davranışlı olduğu için çok sevilirdi.
  M.Ö. ? ?-? ?
  Hz. Hızır . ( Çok geniş bir zaman diliminde ismi anılmaktadır, hâla yaşadığı rivayet edilir.) Kur’an-ı Kerim’de Musa Aleyhiselam ile yolculuğu anlatılır. Allah Azze ve Celle kendisine özel bir ilim vermiştir. Halen sağ olup her sene Hacc mevsiminde İlyas Aleyhiselam ile buluştukları rivayet edilir. Ancak hakkında söylenenler Kur’an ve Hadislerden başka hep tartışılmıştır doğrusunu Allah ( C.C. ) bilir.
  M.Ö. 1430
  Hz. Musa’nın vefatı.
  M.Ö. 1375
  Hz. Yuşa’ ın vefatı.
  M.Ö. 1350
  Hz. Kâlib b. Yüfena, Musa Aleyhiselamınkızkardeşi Meryem’in kocası yani Hz. Musa’nın damadı. Hızır Aleyhiselam ile yolculuğunda Musa A.S.’ın yerine vekil kalmıştır.
  M.Ö. 1300 ?
  Hz.Hızkıl ( b. Nûri), Hz. Kâlib b. Yüfena’nın oğlunun vefatından sonra Allah ( C.C.) onu İsrailoğullarına peygamber olarak göndermiştir. 27 yıldan sonra Babil diyarına hicret etmiş ve orda vefat etmiştir.
  M.Ö. 1250
  Hz. İlyas ( Elijah ) Rivayete göre kavminin imansızlığına ve bal mumuna tapınmasına kızan Hz. İlyas (a.s), Allahu Teâlâ’dan kendisini gökyüzüne kaldırması için dua etmiş, bunun üzerine belirlenen bir yerde yanında Elyas’a (a.s) da varken gökten gelen ateş gibi bir ata binip havalanmış, nübüvvet simgesi olarak da aşağıda kalan Elyas’ a hırkasını atmış ve semaya refedilmiştir.
  M.Ö. 1200
  Hz. Elyesa, Hz İlyas göğe kaldırıldıktan sonra yerine Elyesa gelmiştir.
  M.Ö. 1150 ?
  Hz. Yûnus ( Metta oğlu ) Âsurlular zamanında Ninova halkına peygamber olarak gönderildi.
  M.Ö. 1100
  Hz. Şemûyel ( Samoyel / İşmoil )’in Peygamber olarak geldiği tarih. Hz. Elyesa’dan sonra İsrailoğulları Peygamberlerin bir kısmını öldürüp büyük günahlar işlediler. Peygamberlere bedel olarak Allah üzerlerine zorba hükümdarlar ve diğer milletleri musallat etti. Allah’a yalvarmaları sonucu Şemûyel’iİsrailoğullarına peygamber, Tâlut’u da melik yani hükümdar etti. Şemûyele, Allah vahyetti ve Calut’u, İşa’ nın oğlu Davut’un öldüreceğini vahyetti.
  M.Ö. 1029
  Hz. Davud ( David ), babası İşa’nın duvar gibi sağlıklı 12 oğlundan zayıf, hastalıklı, gür ve güzel sesli, güzel huylu, temiz kalpli ve oldukça anlayışlı olan 13. Oğlu idi. Hz. Şemuyel zamanında Calut ile mücadelede aranan kişi idi. Yerine oğlu ve peygamber olan Hz. Süleyman geçti.
  M.Ö. 1000
  Hz. Davud Kudüs şehrini ele geçirdi.
  M.Ö. 973
  Hz. Süleyman’ın ( Solomon ) doğumu. Süleyman Peygamberin devleti geniş, askeri çok ve çeşitli, hakimiyeti de muazzamdı. Kendisinden ne önce ne de sonra hiç kimseye böyle bir şey verilmiş değildi.
  M.Ö. 950
  Hz. Süleyman BeytülMakdis’ i ( Mescid-i Aksa’yı ) inşa etmiştir.
  M.Ö. 920
  Hz. Süleyman’ın vefatı.
  M.Ö. 1000/900
  Hz. Lukman. Hz. Lukman Davud Aleyhiselama ilmiyle ve hikmetiyle vezirlik etmiştir. Simsiyah tenli, kalın dudaklı, kısa boylu, enli ve yarık ayaklı idi. Alimlerin çoğunun ortak ittifakı, kendisinin Peygamber veya Vahye mazhar olmadığı düşüncesidir.
  M.Ö. 700
  Hz. Şâ’yâ ( b. Emus ) veya Emsıya. İsrailoğullarınınSıddîka adındaki krallarının döneminde peygamberlik yapmıştır. Kral Sîddika öldükten sonra devlet karışmış, düzen bozulmuş, Allah’ın kitabı bir tarafa atılmıştır. Vahiyle konuşan Şa’ya Peygambere israiloğulları kızıp onu gizlendiği ağaç kavuğunda testereyle ikiye bölerek şehit etmişlerdir.
  M.Ö. 600
  Hz. İrmiya ( b. Hılkıya ). Hz. Şâ’ya’ yı şehit eden israiloğullarına Allah Hz. İrmiya’yı peygamber olarak gönderdi. Ancak azgınlıkları arttı ve peygamberi zındana attılar. Allah onların başına Babil hükümdarı Buhtunnassar’ı musallat etti ve onları mahfetti. Buhtunnassar Hz. İrmiya’yı zindanda çıkartıp ona hürmette bulundu. Allah azze ve celle Hz. İrmiya’yı yüzyıllık ölümden sonra diriltip gözlerini açtırdı.
  M.Ö. 550
  Hz. Danyal ( b. Hızkıl’ülasgar ). Hz. Danyal, Babil kükümdarıBuhtunnassar’ınİsrailoğulları talan ettiğinde ( Allah C.C. musallat etmiştir.) yanında götürdüğü binlerce esirden biridir. Babil’den ayrıldıktan sonra Huzistan’nın ( İran ) Sus şehrine gitmiş ve orada vefat etmiştir.
  M.Ö. 500
  Hz. Uzeyr ( Azra ), Babil Kralı Buhtunnassar’ın elindeki esirler içinde Hz. Danyal gibi UzeyrAleyhiselamda bulunuyordu. Bakara suresinin 259. Ayetinde yüz yıl ölü halde bırakılıp diriltildiği açıklanan Zat’ın İrmiya değil de UzeyrAleyhiselam olduğu da ileri sürülmektedir.
  M.Ö. ? ?-? ?
  Hz. Zülkarneyn. ( Çok geniş bir zaman diliminde ismi anılmaktadır, Hızır Aleyhiselamın yardımcısı olduğu rivayet edilir. ) Cenâb-ı Allah, Kur’an-ı Kerim’de Zülkarneyn’den bahsediyor ve onun adaletli olduğunu ifade buyurarak övüyor. Onun doğulara ve batılara ulaşıp bir çok ülkelere sahip olduğunu, ülkelerde yaşayan halkı mağlup edip hükmü altına aldığını, onlara karşı tam bir adaletle hükmettiğini, muzaffer ve adaletli bir otorite uyguladığını beyan ediyor. Doğrusu şu ki o adil bir hükümdardır. Peygamber ya da resul olduğunu söyleyenlerde vardır.Hz. Ali (R.A.) ise Hz. Zülkarneyn için, ne bir nebi ne de kral idi. O Allah’ın Salih bir kulu idi; o Allah’ı, Allah’ta onu sevmiştir, demiştir. 1600, 2000 hatta 3000 yıl yaşadığı rivayetler var. Hızır Aleyhiselamın da ordusunun başında olduğu, kendisine vezirlik yaptığı rivayet edilir. Doğrusunu ise Allah bilir.
  M.Ö. 127
  Hz. Zekeriyyâ ( Zechariah ) İsrailoğullarının Allah’tan çok dilemeleri üzerine onlara Peygamber olarak gönderildi. Âbitler de ona iman edip O nu kendilerine imam seçtiler. Hz. Zekeriyyâ’ nın çok sevdiği, değer verdiği iki dostu vardı. Biri, İmrân diğeri Fakoz idi. Fakoz’un iki kızı vardı, İşâ ve Hinne. Daha sonra Fakoz kızı Hinne, ile İmrân evlendi ve Fakoz kızı İşâ ( Eşya ) ile Hz. Zekeriyyâ evlendi. Hz. Zekeriyyâ-İşâ evliliğinden Hz. Yahya dünyaya geldi.İmrân-Hinne evliliğinden ise Hz. Meryem dünyaya geldi. Yani Hz. Yahya ile Hz. Meryem teyze çocuklarıdır. Hz. ZekeriyyâAleyhiselam 120 yaşında iken hanımı 98 yaşında iken Allah dualarını kabul edip kendisine Hz. Yahya’ yı nasip etmiştir.
  M.Ö. 7
  Hz.Yahya ( John ), İsa Aleyhiselamdan 6 ay büyüktür, şehit edildiğinde 32 yaşındaydı. Hz. İsa ise 31,5 yaşında idi. Şehit edildiğinde bir rivayete göre babası Hz. Zekariyyâ namaz kılıyordu ve bu esnada namazını bozmadı.
  M.Ö. 6.
  Hz. İsa’nın ( Jesus ) tahmini doğum yılı.
  M.S. 27
  Hz. İsa’nın semaya kaldırılışı. Hz.İsa’ nın peygamberliğine inanan on iki yakınına İsa’nın havârileri denir. Bunlar: André, Jacques, Jean, Pierre, Philippe, Barthélémy, Matieu, Thomas, Jacques, Simon, Jude ve Judas’tir. Bunlardan, dördü olan, Petrus (Pierre), Yohanna (Jean), Mattâ (Mathieu) ve Toma (Thomas), birer İncil yazmışlardır. İsa’nın peygamber oluşu ve ümmetine tavsiyeleriyle keramet ve mucizeleri bu kitaplarda gösterilmiştir. Aralarında ufak tefek farklar olduğu için, dördü birden İncil’i teşkil eder.
  M.S. 33
  Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem’in vefatı.
  M.S. 27/610
  ÇALIŞMADA FAYDALANILAN BAŞLICA KAYNAKLARIN BİBLİYOGRAFYASI:
  Başta Kur’an-ı Kerim’in ilgili ayetleri ve konuyla ilgili Hadis Kaynakları ve:
  1) İbn Kesîr, El-Bidaye ve’n-Nihâye Büyük İslâm Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2008.
  2) Ebû Cafer Muhammed Bin Cerir’üt-Taberi, Taberi Tarihi, Sağlam Yayınları, Tercüme M.Faruk Gürtunca, İstanbul.
  3) Mesudî, Murûc Ez-Zeheb, Çeviri D.Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul, 2011.
  4) Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz., Mârifetnâme, Sadeleştiren Durali Yılmaz ve Hüsnü Kılıç, Çelik Yayınevi, İstanbul, 2011.
  5) Ahmet Cevded Paşa, Peygamberler Tarihi ve Hz. Muhammed’in Hayatı, Sadeleştiren Zekeriya Akman, Ankara, 2014.
  6) M.Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, TDV Yayınları, Ankara, 2014.
  7) Hekimoğlu İsmail, İslâm Tarihi, İstanbul, 2001.
  8) İsmail L. Çakan, N.Mehmet Solmaz, Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Peygamberler ve Tevhid mücadelesi, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2014.
  9) Ahmet Lütfü Kazancı, Hz. Süleyman’dan Hz. Muhammed’e (s.a.s.) Peygamberler Halkası, İstanbul, 1997.
  10) Türk İslam Ansiklopedisi Asr-ı Saâdet, Editör Servet Ergin, Dünden Bugüne Tercüman Ilıcak Yayıncılık, İstanbul.
  11) Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1988-2013.
  ================================================================================

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir