Tarih ilmiyle hemhal olurken üç unsuru birbirinden ayırıp her birinin önemine binaen kendi özelinde ona