18 YÜZYIL OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ     LİSANS TEZİ TEZİ HAZIRLAYAN MEHMET KARASAKAL TEZ DANIŞMANI YRD.