Halk iradesi organize olarak hükümeti kurar. Hükümet zamanla Kurumlarını, Kurumlar zamanla Devleti kurar. Devlet zirvedir,