Kapitalizmi beşeri bir din olarak çıkartan ve semavi dinlere inananlar da dahil bütün dünyadaki insanlar