Fakih Olan Sahâbiler

                Arapça´yı iyi bilmeleri Hz.Peygamber´le beraberlikleri sayesinde Allah ve Resülü´nün maksadini cok iyi anlamalari sebebiyle sahabe neslinden müctehid fakihlerin sayisi bir hayli çoktur. Ancak kendilerinden hüküm ve fetva nakledilen müçtehitler sahabe sayısı 130 kadardır. Bunlardan yedi tanesinin fetvaları birer kitap olacak kadar çoktur. (Şamil İslam Ansiklopedisi Ct.2.Sf.139/Heyet)                 Ashab-i kiramın, …

Devamını Oku

En Çok Hadis Rivayet Eden Sahâbiler

Ebû Hüreyre (r.a.) 5.374 ile en fazla kendisi hadis rivayet etmiştir. 800 kadar zat (ravi) de kendisinden hadis almıştır. Abdullah bin ömer (r.a) 2.630 hadis rivayetiyle ikinci sıradadır. Enes bin Mâlik (r.a.) 2.286 hadis rivayet etmiştir. Âişe Validemiz (r.a.) 2.210 hadis rivayet etmiştir. Abdullah bin Abbas (r.a.) 1.660 hadis rivayet …

Devamını Oku

Sahâbelerin Dereceleri ve Sahâbe Grupları

Bu konuya sahâbelerin sayısı kaçtır? Sahâbilerin kesin sayısı hakkında bilgi mevcutmudur? Sorularıyla ortalama sahâbe sayısı hakkında kısa bir bilgi verilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Öncelikle şunu hemen belirtelim sahâbelerin kesin sayısı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Kayıt altına alınan eserlerden en önemli üç ünde; İbnü Abdi’l Berr ‘in eseri el-İstiab’ ta 3.500, …

Devamını Oku

Sahâbe Kimdir?

                (SÂHİB, SAHÂBÎ, SAHÂBE, ASHÂB, SAHABE-İ KİRÂM, ASHÂB-I GÜZÎN )           Bir kişi ile birlikte bulunmak, onunla dost ve arkadaş olmak anlamına gelen ’’ Sohbet ’’ kelimesinin kökünden gelen, türeyen çoğul  bir kelimedir ’’ Sahâbe ’’. Sahâbe’ nin tekili  ise ’’Sâhib ve Sahâbî ’’ dir. Yani Peygamber Efendimiz  S.A.S.’ i …

Devamını Oku

Cumhuriyet Halk Fırkası

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI     CUMHURİYET HALK FIRKASI       HAZIRLAYAN MEHMET KARASAKAL       AKADEMİK DANIŞMAN YAR.DOÇ.DR.SÜLEYMAN ÜNÜVAR       GAZİANTEP 2009         ÖZET                  1 Şubat 1913 tarihinde resmen oluşturulan “Müdafaa-i Millîye Cemiyeti, Müdafaa-i Hukukun …

Devamını Oku

Terör Kar Gibi

 Profesyonel iş yaşamında sıkça duyulan, evvelden bu güne söylene gelen bir söz vardır, “satış kar gibidir ” her şeyi örter, temizler. Bir satış pazarlama profesyoneli mesaisini aksatabilir, şirket kurallarının bazılarına riayet etmeyebilir, müşteri memnuniyetini sağlamayabilir, paydaşlarını zarara sokabilir, pazarını riske edebilir vesaire bir çok olumsuzluğu yaşayabilir. Ancak öyle bir şey …

Devamını Oku

K ve T

  Bazen sosyolojik bir olaya tarafsız kalmak çok zordur. Üstelik olay bir süreç içerisinde meydana gelmiş ve halen devam etmekte ise ve bu sürecin içinde siz, sevdikleriniz, sevmedikleriniz hatta hiç tanımadıklarınız da var ise bu durum biraz daha zorlar olaya bakış açınızdaki nesnelliği, objektifliği ve bilimselliği. Bundan yola çıkarak olayları …

Devamını Oku

LA İLAHE İLLALLAH

Sosyal eşitliği savunan ateist bir sosyalist, Kul hakkından sakınan mümin bir Müslüman, Birinin  la ilahe dediğine, diğeri ekler İllallah, Biri rızkı kendi çabasına bağlar, mutlak eşitlik der Diğeri Allah’ın verdiği rızkı kendi çabasına bağlar, Eşitliği de üstünlüğü de takvada görenin gözüyle görür, Mukadderatına taktir-i ilahi der, diğerinin tesadüfüne Terminolojileri karşıt …

Devamını Oku

Hak Zulmetmez Zalim Olan Nefistir

Zalim mazluma zulumü abad eden değil sükut edendir Mazluma zulumü abad eden değil sükut edendir zalim Zulumü abad eden değil sükut edendir zalim mazluma Abad eden değil sükut edendir zalim mazluma zulumü Eden değil sûkut edendir zalim mazluma zulumü abad Değil sûkut edendir zalim mazluma zulumü abad eden Sûkut edendir …

Devamını Oku

Megali İdea ve Kıbrıs Meselesi’nin Orta Öğretim Müfredatında Ele Alınması

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ALAN ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DÖNEM PROJESİ MEGALİ İDEA VE KIBRIS MESELESİ’NİN ORTA ÖĞRETİM MÜFREDATINDA ELE ALINMASI HAZIRLAYAN MEHMET KARASAKAL ÖZ Türkiye – Yunanistan ilişkileri, devletler bazında Yunanistan’ın Osmanlı İmparatorluğundan ayrılıp 3 Şubat 1830 tarihinde bağımsız bir devlet olmasından itibaren sorunlarla başlamıştır. Fasılalarla ama sürekli …

Devamını Oku

18. Yüzyıl Osmanlı-Rus İlişkileri

18 YÜZYIL OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ     LİSANS TEZİ TEZİ HAZIRLAYAN MEHMET KARASAKAL TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. NİLÜFER BAYATLI   EDİRNE 2002  İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ………………………………………………………………………………………………………… 5 GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………… 6 A-RUSYA’NIN GELIŞMESI COĞRAFI KONUMU VE SINIRLAR……………………          6 B-XVIII. ASRA DOĞRU OSMANLI İMPARATORLUĞU…………………………………           7 1-OSMANLININ AVRUPA KARŞISINDA GERI ÇEKILIŞI………………………………..         7 2-GERILEMESINE RAĞMEN OSMANLININ GÜÇLÜLÜĞÜ…………………………….          …

Devamını Oku

109 Numaralı Ayıntap Şer’iyye Sicili’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI 109 NUMARALI AYINTAB ŞER’İYYE SİCİLİ’NİN TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1165 / M.1752) YÜKSEK LİSANS TEZİ MEHMET KARASAKAL Tez Danışmanı: Yar.Doç.Dr. Süleyman ÜNÜVAR GAZİANTEP ARALIK 2010 ÖZET 109 NUMARALI AYINTAB ŞER’İYYE SİCİLİ’NİN TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1165/M.1752)     KARASAKAL, Mehmet Yüksek Lisans Tezi, …

Devamını Oku

Osmanlı Tımar Sisteminin Mali Yönü

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI   OSMANLI TIMAR SİSTEMİNİN MALİ YÖNÜ     HAZIRLAYAN MEHMET KARASAKAL       AKADEMİK DANIŞMAN YAR.DOÇ.DR.MURAT ÇELİKDEMİR     GAZİANTEP 2009 ÖZET                  Osmanlı ekonomisinin temeli zirai faaliyetler, zirai faaliyetlerinin temelini ise ’’Tımar Sistemi ’’ olarak kabul edebiliriz. …

Devamını Oku