Home / İslâmi / Sahâbe / Dört Abdullah

Dört Abdullah

                Sahabe-i Kirâm içinde 200, başka bir rivayete göre 300 kadar Abdullah var­dır. Bunlardan dördü, “Dört Abdullah” manasına gelen “Abâdile-i Erbaa” ola­rak meşhurdur. Bun­lar: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zübeyr ve Abdullah bin Arar bin Âs’tır (r.a.). Peygamberimizin ahirete irtihâlinden sonra birçok meselenin çö­zümünde bu sahabilerin görüşlerine müracaat edilmiştir. Bunların görüş birliğine vardıkları meseleler ise, “Abâdile kavli” olarak ifade edilmiştir. (Sahabiler Ansiklopedisi, a.g.e.,s:24.)

Bu alanda yapmış olduğumuz çalışmaların tamamnını word belgesi olarak indirmek için tıklayınız

Hakkında Mehmet Karasakal

Check Also

Uhud Şehitleri

  Kimi kaynaklarda 73, kimisinde 75-80, ancak ekseriyet Uhud’da 70 şehit olduğu kabul edilmiştir. Burdaki …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir