Dünya Tarih Kronolojisinin Eksikleri Evrenin Yaratılışı, Hz. Adem ve Hz.Muhammed Mustafa (SAV)...

İnsanlık tarihine; en temelinden, başlangıç noktasından başlayarak bakmak, ele almak gerekmektedir. Allah (C.C.) âlemlerin Rabbi olarak, hayatı iki büyük aşamada yaratmıştır. Önce, evreni yaratmış sonra ise yaşanmasını yani evrendeki hayatı yaratmıştır. Yani insanlık tarihi açısından baktığımızda; önce dünyayı sonra da insanı yaratmıştır. Takvim olarak...

devamını oku

XVIII.YY’Da Gaziantep’in Sosyo-Ekonomik Durumu...

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI     XVIII.YY’DA GAZİANTEP’İN SOSYO-EKONOMİK DURUMU   HAZIRLAYAN MEHMET KARASAKAL       AKADEMİK DANIŞMAN YAR.DOÇ.DR.SÜLEYMAN ÜNÜVAR       GAZİANTEP 2009   ÖZ Ayıntab, kuzeyinde kendisinin de 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar idarî...

devamını oku

Oğuz Boyları

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI     OĞUZ BOYLARI HAZIRLAYAN  MEHMET KARASAKAL GAZİANTEP 2010       İÇİNDEKİLER 1.Toplum Tipolojisi Dikotomik Yapı…..…………………………………………1 2.Türklerde Dikotomik Yapı…………….………………………………………..3 3.Boy Teşkilatı…………………………………………………………………….9 4.Oğuz Boyları……………………………………………………………………12 Sonuç……………………………………………………………………………..18 6.Kaynakça………………………………………………………………………………………………19 GİRİŞ 1.Toplum Tipolojisi Dikotomik Yapı Sosyal yapı analizlerinde...

devamını oku

Cumhuriyet Halk Fırkası

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI     CUMHURİYET HALK FIRKASI       HAZIRLAYAN MEHMET KARASAKAL       AKADEMİK DANIŞMAN YAR.DOÇ.DR.SÜLEYMAN ÜNÜVAR       GAZİANTEP 2009         ÖZET                  1 Şubat 1913 tarihinde resmen...

devamını oku

Osmanlı Tımar Sisteminin Mali Yönü...

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI   OSMANLI TIMAR SİSTEMİNİN MALİ YÖNÜ     HAZIRLAYAN MEHMET KARASAKAL       AKADEMİK DANIŞMAN YAR.DOÇ.DR.MURAT ÇELİKDEMİR     GAZİANTEP 2009 ÖZET                  Osmanlı ekonomisinin temeli zirai faaliyetler, zirai faaliyetlerinin temelini ise...

devamını oku

Gaziantep Savunması ve Gaziantep Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti...

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI          GAZİANTEP SAVUNMASI VE GAZİANTEP MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ       HAZIRLAYAN MEHMET KARASAKAL         AKADEMİK DANIŞMAN YAR.DOÇ.DR.SÜLEYMAN ÜNÜVAR    GAZİANTEP 2009 ÖZET                         1914 Yılı Antep...

devamını oku